Zabezpieczenie systemu kasowego

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Zabezpieczenie systemu kasowego

Nawigacja:  Zaczynamy > Program uruchamiający Dotykačka >

Oprócz definiowania praw użytkownika dla poszczególnych aplikacji (Dotykačka i Magazyn), możesz również zabezpieczyć swoje środowisko tabletu. Opcje te oferuje program uruchamiania Dotykačka, która jest domyślnym środowiskiem po uruchomieniu tabletu.

W jego ustawieniach określasz, jakie aplikacje użytkownicy mogą uruchamiać. Aplikacje te będą wyświetlane na pulpicie po uruchomieniu tabletu. Dostęp do innych aplikacji można również zabezpieczyć ustawieniem kodu PIN. Możesz też zabezpieczyć kodem PIN ustawienia, by pracownik nie mógł zmienić kodu. Ochrona kodem PIN jest ważna dla wszystkich użytkowników (pracowników), którzy z tabletem pracują.

 

Jak ustawić, do jakich aplikacji mają dostęp użytkownicy?

1_icon

Na ekranie głównym tabletu z ikonami aplikacji stuknij ikonę koła zębatego w prawym dolnym rogu.

zabezpeceni

 

2_icon

Otworzą się ustawienia programu uruchamiającego. Najpierw ustaw kod PIN w sekcji 02. Następnie określ, czy wymagany będzie kod PIN, aby uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji lub też do tego ustawienia. By określić dozwolone aplikacje, wejdź w Zestawienie wyświetlonych aplikacji 01.

zabezpeceni3

 

3_icon

Na liście aplikacji wybierz aplikacje, do których chcesz zezwolić na dostęp. Te aplikacje będą wyświetlane bezpośrednio na pulpicie. Jeśli w powyższych ustawieniach włączyłeś wymaganie PINu we wszystkich aplikacjach, musisz wprowadzić kod PIN, aby uruchomić aplikacje, których nie wybrałeś na liście. Ustawienia zapisują się automatycznie.

zabezpeceni2

 

Jeśli teraz będziesz chciał wejść w menu główne 03,będziesz musiał wprowadzić swój kod PIN. Bez PINu można uruchomić tylko aplikacje znajdujące się na pulpicie. To znaczy aplikacje zaznaczone na liście aplikacji w poprzednim kroku.

zabezpeceni4

 

poznamka_icon

Nie ma możliwości zabezpieczenia dostępu kodem PIN do aplikacji wymaganych do obsługi ekranu dotykowego. Aplikacje te są już domyślnie zaznaczone na liście.

do góry