Menu i ustawienia

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Menu i ustawienia

Nawigacja:  Aplikacja Magazyn >

» Ten wybór znajdziesz w aplikacji Magazyn. «

Menu aplikacji Magazyn otworzysz za pomocą ikonki trzech kropek w prawej górnej części i znajdziesz w nim podane niżej funkcje.

Screenshot_2017-10-12-17-44-4344

 

Zmień magazyn

Jeśli używasz kilku magazynów, możesz po kliknięciu na tę pozycję wybrać magazyn, z którym będziesz pracował w aplikacji.


 

Ustawienia

Klikając na tę pozycję wyświetlisz ustawienia aplikacji magazynowej. Zapisanie zmian tych ustawień wymaga restartu aplikacji Magazyn:

Korzystaj wyłącznie z wbudowanej klawiatury SmartPad

Jeśli ta opcją jest aktywna, w aplikacji Magazyn będzie wyświetlona tylko klawiatura SmartPad. Jeśli chcesz pracować ze standardową systemową klawiaturą z opcją wprowadzania znaków alfanumerycznych i symboli, zdezaktywuj tę opcję. Będziesz mógł wyszukiwać produkty za pomocą standardowej klawiatury.

Ukryj produkty, które nie są odliczane z magazynu.

Za pomocą aktywacji funkcji ukryjesz w zestawieniu produktów w aplikacji Magazyn te produkty, które nie mają aktywnej opcji Odliczaj z magazynu.

List przewozowy

Wypełnij pola w zakładce do przyjęcia na magazyn wg wartości w liście przewozowym.

Podczas przyjęcia na magazyn zostaną wykorzystane wartości ilości produktu podane na importowanym liście przewozowym w systemie Dotykačka.

Inwentaryzacja

Domyślna jednostka masy podczas inwentaryzacji poprzez ważenie

Podczas inwentaryzacji ważonej będą zastosowane ustawione jednostki (gram / kilogram).

Dokładność z jaką będzie przeprowadzana inwentaryzacja poprzez ważenie

Ustaw minimalną zastosowaną jednostkę dla lepszej dokładności inwentaryzacji ważonej (1 g / 10 g / 100 g / 1 kg).


 

Aplikacja Dotykačka

Wyświetlenie informacji o aktualnie używanej wersji aplikacji magazynowej.

Wyloguj się

Klikając na tę opcję zostaniesz wylogowany z aplikacji magazynowej i zostanie wyświetlone okno logowania.

do góry