Wyświetlanie danych na podstawie daty

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Wyświetlanie danych na podstawie daty

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze >

Dużą ilość informacji w chmurze Dotykačka możesz filtrować według wybranego okresu czasu. Służy do tego pole Filtr Data (zakres), które znajdziesz w nagłówku każdej strony z danymi, które można w taki sposób filtrować. W kalendarzu możesz wybrać ze wstępnie ustawionych zakresów. Klikając na wstępnie ustawiony zakres dojdzie do automatycznego ustawienia kalendarza w tym okresie. Ponadto za pomocą przycisków w nagłówku można od razu wyświetlone wpisy sortować do ostatniego dnia, miesiąca lub roku.

kalendar12

 

Jeśli chcesz wybrać własny zakres, wybierz opcję Własny 01 i klikając prawe i lewe okna kalendarza, wybierz początek i koniec okresu, dla którego chcesz wyświetlić dane. W polu 02 i 03 możesz bezpośrednio wpisać datę w formacie dd/mm/rrrr. Klikając ikonę 04 i 05 przesuwasz kalendarz po miesiącach. Ustawiony zakres potwierdź klikając na przycisk Filtrować 06.

kalendar1

 

uziv_tip_icon

Jeżeli chcesz jako okres czasu ustawić tylko jeden dzień, kliknij dwukrotnie na wybrany dzień w lewym lub prawym oknie kalendarza. Prawidłowo wybraną datę rozpoznasz według kształtu niebieskiego kwadracika w kalendarzu. Jeśli jest zaokrąglony, masz wszystko prawidłowo wprowadzone i kalendarz umożliwi Ci za pośrednictwem przycisku Filtrować zapisać.

do góry