Elektron. listy przewozowe

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Elektron. listy przewozowe

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Panel zakładek > Magazyny >

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLETNEJ i NIEOGRANICZONEJ. «

Dotykačka oferuje własny format elektronicznych listów przewozowych. Ten format .xml jest przeznaczony przede wszystkim dla dostawców, którzy mogą go zintegrować, a także zaoferować swoim klientom zmagazynowanie na podstawie elektronicznego listu przewozowego.

Elektroniczny list przewozowy można wysyłać do kasy za pośrednictwem API. Na jego podstawie w aplikacji Magazyn wyświetli się wniosek o przyjęcie na magazyn, który klient tylko potwierdza. Inną możliwością jest nagranie pliku .xml w prawidłowym formacie za pośrednictwem Dotykački w chmurze. To zasadne, jeśli klient otrzyma list przewozowy e-mailem lub chce sam wykorzystać możliwość przyjęcia na magazyn z elektronicznego listu przewozowego.

Strukturę pliku podano poniżej. Plik przykładowy można pobrać z Dotykački w chmurze w zakładce Magazyny » El. List przewozowy. Tutaj można także wysłać elektroniczny list przewozowy do kasy.

clip0185

do góry

Struktura elektronicznego listu przewozowego

Poniżej podano wspieraną strukturę listu przewozowego. Na zielono wyróżnione pozycje są opcjonalne i standardowo nie muszą występować w liście przewozowym.

<DEASDV>

&lt;!-- Każde pojedyncze wydanie magazynowe jako dokument -->

&lt;DOCUMENT id=”de305d54-75b4-431b-adb2-eb6b9e546014”> <!-- UUID -->

&lt;CREATED>2002-10-02T15:00:00Z&lt;/CREATED> &lt;!-- RFC 3339 -->

&lt;EXPEDITION_DATE>2002-10-02T15:00:00Z&lt;/EXPEDITION_DATE> &lt;!-- RFC 3339 -->

&lt;TREŚĆ>Krótka wiadomość o wydaniu&lt;/TREŚĆ>

&lt;CURRENCY>CZK&lt;/CURRENCY> <!-- ISO 4217 CODE -->

&lt;DOCUMENT_NUMBER>DL-123-234&lt;/DOCUMENT_NUMBER> <!--  --->

 

&lt;SUPPLIER id=”de305d67-75b4-431b-adb2-eb6b9e546014”> <!-- UUID -->

  &lt;NAME>Moje firma, s.r.o.&lt;/NAME>

  &lt;E-MAIL>&lt;/E-MAIL>

  &lt;COMPANY_ID>0123456&lt;/COMPANY_ID> <!-- IČO -->

  &lt;VAT_ID>CZ0123456&lt;/VAT_ID> <!-- DIČ -->

  &lt;ADDRESS>

    &lt;COMPANY>&lt;/COMPANY>

    &lt;STREET>&lt;/STREET>

    &lt;CITY>&lt;/CITY>

    &lt;COUNTRY_CODE>CZE&lt;/COUNTRY_CODE>

    &lt;ZIP>&lt;/ZIP>

  &lt;/ADDRESS>

</SUPPLIER>

 

 &lt;SUBSCRIBER id=”de305d54-7124-431b-adb2-eb6b9e546014”>

  &lt;NAME>&lt;/NAME>

  &lt;E-MAIL>&lt;/E-MAIL>

  &lt;COMPANY_ID>&lt;/COMPANY_ID>

  &lt;VAT_ID>&lt;/VAT_ID>

  &lt;ADDRESS>

    &lt;COMPANY>&lt;/COMPANY>

    &lt;STREET>&lt;/STREET>

    &lt;CITY>&lt;/CITY>

    &lt;COUNTRY_CODE>CZE&lt;/COUNTRY_CODE>

    &lt;ZIP>&lt;/ZIP>

  &lt;/ADDRESS>

 &lt;/SUBSCRIBER>

 

&lt;ITEM>

&lt;SKU><!-- internal SKU to match product with -->&lt;/SKU>

 &lt;PRODUCT_NAME lang=”cs”>Rogalik maślany</PRODUCT_NAME>

 &lt;DESCRIPTION>Długi opis produktu&lt;DESCRIPTION>

 <AMOUNT>1.0</AMOUNT>

<UNIT>Kilogram</UNIT> <!-- DEFAULT = Piece -->

 <PRICE_WITHOUT_VAT>10.00</PRICE_WITHOUT_VAT>

 <PRICE_WITH_VAT>11.50</PRICE_WITH_VAT>

 <VAT_RATE>15.0</VAT_RATE>&lt;!-- percent rate such as 15.0 -->

 &lt;SALE_INFO>

  <REQUIRE_PRICE_UPDATE>1</REQUIRE_PRICE_UPDATE>

  <!-- SHOULD BE USED ONLY ONE OF -->

  <PRICE_WITHOUT_VAT>13.20</PRICE_WITHOUT_VAT>

  <PRICE_WITH_VAT>15.00</PRICE_WITH_VAT>

</SALE_INFO>

 &lt;BARCODES>

   &lt;BARCODE type=”EAN” value=”320001234” multiplier=”1” />

   &lt;BARCODE type=”PLU” value=”166” multiplier=”6” />

   &lt;BARCODE type=”PLU” value=”160” multiplier=”1” />

  &lt;/BARCODES>

  &lt;IMGURL>

      <!-- FIRST IMAGE IS USED AS DEFAULT. ORDER IS IMPORTANT -->

      &lt;URL>http://www.supplier.com/image.png&lt;/URL>

  &lt;/IMGURL>

</ITEM>

</DOCUMENT>

</DEASDV>

do góry

Wspierane formaty dla jednostki <UNIT>

Piece

Milligram, Gram, Decagram, Kilogram, Pound, Ounce, Tone

Millimeter, Centimeter, Meter, Kilometer, Inch, Mile

SquareMeter, SquareFoot

Milliliter, Centiliter, Deciliter, Liter, UsGallon, UkGallon, CubicFoot, Hectoliter, CubicMeter

Second, Minute, Hour, Day

do góry