Import kategorii

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Import kategorii

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Grupowy import / export >

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLETNEJ i NIEOGRANICZONEJ. «

Za pośrednictwem chmury Dotykačka można importować i eksportować produkty i ich kategorie. Jeśli masz już utworzone kategorie, eksport do pliku umożliwi Ci utworzenie ich kopii zapasowej i edycję. Jeżeli taki plik prawidłowo zaimportujesz z powrotem do chmury Dotykačka, automatycznie dojdzie do utworzenia nowe lub aktualizacji istniejące kategorie.  Importować możesz wyłącznie plik w formacie .csv. Plik w formacie .xls należy przed importem zapisać w formacie .csv.

 

poznamka_icon

Procedurę importu / eksportu znajdziesz w nadrzędnym rozdziale.

 

Każda kategoria jest musi mieć swój unikalny numer ID. Jeśli przeprowadzisz zmianę pozycji w pliku .csv, po imporcie zostanie zmieniona pozycja z takim samym numerem ID w chmurze Dotykačka a po synchronizacji także na systemie kasowym.

Przyciski dla importu lub eksportu znajdują się w nagłówku strony w zakładce Spisy » Kategorie.

Jeśli nie masz jeszcze utworzonych kategorii i chcesz je grupowo zaimportować, pobierz z chmury Dotykačka szablon .csv i przykładowe dane zastąp własnymi. Następnie zaimportuj plik. W jaki sposób przedstawia na przykładzie ten rozdział.

do góry

Opis kolumn w pliku importowym

Importowany plik dla kategorii

externalId

Unikalny numer kategorii (wybierz dowolny zestaw cyfr np. 101, 102 i kolejny). Każda kategoria musi mieć numer ID unikatowy. Nie można ponownie użyć numeru, który został już wcześniej użyty dla usuniętej kategorii.

categoryId

Nie uzupełniaj, kolumnę zostaw pustą. Służy dla wewnętrznej identyfikacji aktualizacji wpisu.

name

Nazwa kategorii

vat

Domyślna stawka VAT (stosowana jest dla płatnika VAT podczas sprzedaży natychmiastowej)

display

Numer określający, czy kategoria wyświetla się w zestawieniach produktów na ekranie głównym czy nie (1 lub 0 - wyświetlone/ukryte).

hexColor

Kod koloru w formacie HEX (np. #EED5D2). Kody poszczególnych kolorów znajdziesz tutaj.

deleted

Numer oznaczający usuniętą kategorię (1 lub 0 - usunięta/nieusunięta). Po usunięciu kategoria nie będzie wyświetlana w kasie. Wartość domyślna to 0.

eetsubjectId

Wewnętrzny ID podmiotu Fiskalizacji. Ta opcja nie obowiązuje dla polskiego rynku.

margin

Minimalna marża, którą stosuje się w przypadku, kiedy nie masz ustawionej marży przy konkretnym produkcie (można wpisać procentowo 10% lub 10, czyli 10 PLN).

fiscalizationdisabled

Określa, czy produkty będą rejestrowane (fiskalizowane) czy nie (1 lub 0 - nie fiskalizować/fiskalizować).

Pola wymagane są pogrubione, pozostałe pozycje (dane) są dowolne.

do góry