Import klientów

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Import klientów

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Grupowy import / export >

Za pośrednictwem chmury Dotykačka można importować i eksportować konta klientów. Jeśli masz już utworzone konta klientów, eksport do pliku umożliwi Ci utworzenie ich kopii zapasowej i edycję. Jeżeli taki plik prawidłowo zaimportujesz z powrotem do chmury Dotykačka, automatycznie dojdzie do utworzenia nowych lub aktualizacji już istniejących kont. Importować możesz wyłącznie plik w formacie .csv. Plik w formacie .xls należy przed importem zapisać w formacie .csv.
 

poznamka_icon

Procedurę importu / eksportu znajdziesz w nadrzędnym rozdziale.

 
Każde konto klienta posiada własny numer ID. Jeśli przeprowadzisz zmianę w danych klienta w pliku .csv, po imporcie zostanie zmienione to konto klienta z takim samym numerem ID w chmurze Dotykačka a po synchronizacji także na systemie kasowym.

Przyciski dla importu lub eksportu znajdują się w nagłówku strony w zakładce Spisy » Klienci.

Jeśli nie masz jeszcze utworzonych listy klientów i chcesz je grupowo zaimportować, pobierz z chmury Dotykačka szablon .csv i przykładowe dane zastąp własnymi. Następnie zaimportuj plik. W jaki sposób przedstawia na przykładzie ten rozdział.

 

Opis kolumn w pliku importowym

Plik importowy dla klientów

externalId

Unikalny numer klienta (wybierz dowolny zestaw cyfr np. 101, 102 i kolejny). Każdy klient musi mieć ten numer unikatowy. Nie można ponownie użyć numeru, który został już wcześniej wykorzystany dla konta klienta.

customerId

Nie uzupełniaj, kolumnę zostaw pustą. Służy dla wewnętrznej identyfikacji aktualizacji wpisu.

vatNo

REGON klienta

firstName

Imię klienta

lastName

Nazwisko klienta

barCode

Kod kreskowy PLU klienta (Służy np. dla kart klientów).

e-mail

E-mail kontaktowy

phone

Numer telefonu bez spacji (420111222333 lub 111222333)

birthDay

Data urodzenia w formacie ddmmrrrr np. 12061980.

address

Ulica / adres zamieszkania, siedziby

city

Miasto

zip

Kod pocztowy

country

Kod kraju np. PL

companyName

Nazwa firmy

discountGroup_id

ID grupy rabatowej

points

Ilość punktów lojalnościowych (klienta)

note

Uwagi do klienta

internalNote

Wewnętrzna notatka (Ta notatka nie jest drukowana.)

headerPrint

Nagłówek paragonu

expireDate

Data ważności rachunku w formacie rrrr-mm-dd hh:mm:ss np. 2029-05-12 00:00:00. Podanego czasu system nie bierze pod uwagę, ale musi być uzupełniony. Data wygaśnięcia jest zawsze ustawiona po północy.

tagsList

Etykiety oddzielone przecinkiem

deleted

Numer oznaczający usuniętego klienta (1 lub 0 - usunięty/nieusunięty). Po usunięciu klient nie będzie wyświetlany w kasie. Wartość domyślna to 0.

display

Numer określający, czy klient wyświetla się w zestawieniach klientów na ekranie głównym czy nie (1 lub 0 - wyświetlone/ukryte).

ico

Nie uzupełnia się, służy tylko dla kompatybilności wstecznej. Dla REGONU zostanie zastosowana kolumna vatNo.

Pola wymagane są pogrubione, pozostałe pozycje (dane) są dowolne.

do góry