Import grup rabatowych

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Import grup rabatowych

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Grupowy import / export >

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLETNEJ i NIEOGRANICZONEJ. «

Za pośrednictwem chmury Dotykačka można importować i eksportować grupy rabatowe, które możesz przypisywać do klientów. Jeśli masz już utworzone grupy rabatowe, eksport do pliku umożliwi Ci utworzenie ich kopii zapasowej i edycję. Jeżeli taki plik prawidłowo zaimportujesz z powrotem do chmury Dotykačka, automatycznie dojdzie do utworzenia nowych lub aktualizacji istniejących grup rabatowych. Importować możesz wyłącznie plik w formacie .csv. Plik w formacie .xls należy przed importem zapisać w formacie .csv.
 

poznamka_icon

Procedurę importu / eksportu znajdziesz w nadrzędnym rozdziale.

 
Każda grupa rabatowa jest posiada własny numer ID. Jeśli przeprowadzisz zmianę pozycji w pliku .csv, po imporcie zostanie zmieniona pozycja z takim samym numerem ID w chmurze Dotykačka a po synchronizacji także na systemie kasowym.

Przyciski dla importu lub eksportu znajdują się w nagłówku strony w zakładce Spisy » Klienci. By otworzyć stronę z etykietami, należy przełączyć widok na zakładkę Grupy rabatowe 01.

importvs5

 

Jeśli nie masz jeszcze utworzonych grup rabatowych i chcesz je grupowo zaimportować, pobierz z chmury Dotykačka szablon .csv i przykładowe dane zastąp własnymi. Następnie zaimportuj plik. W jaki sposób przedstawia na przykładzie ten rozdział.

do góry

Opis kolumn w pliku importowym

Plik importowy dla grup rabatowych

externalId

Unikalny numer grupy rabatowe (wybierz dowolny zestaw cyfr np. 101, 102 i kolejny). Każda grupa rabatowa musi mieć ten numer unikatowy. Nie można ponownie użyć numeru, który został już wcześniej wykorzystany dla usuniętej grupy rabatowej.

discountgroupid

Nie uzupełniaj, kolumnę zostaw pustą. Służy dla wewnętrznej identyfikacji aktualizacji wpisu.

name

Nazwa grupy rabatowej

discountpercent

Przypisany rabat w procentach

display

Numer określający, czy grupa rabatowa wyświetla się na kasie, czy nie (1 lub 0 - wyświetlona/ukryta).

deleted

Numer oznaczający usuniętą grupę rabatową (1 lub 0 - usunięta/nieusunięta). Po usunięciu, grupa rabatowa nie będzie wyświetlana na systemie kasowym. Wartość domyślna to 0.

Pola wymagane są pogrubione, pozostałe pozycje (dane) są dowolne.

do góry