API Dotykačka

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

API Dotykačka

Nawigacja:  Zaczynamy >

Częścią Dotykački jest także interfejs API, którego możesz używać w celu synchronizacji danych między systemem kasowym (Dotykačką w chmurze) i Twoimi systemami wewnętrznymi. Dla API jest także dostępna biblioteka PHP.

W celu zapoznania się z API Dotykačka skorzystaj z następujących źródeł:

Informacje o API i playground

Podstawowe instrukcje i przykłady zastosowania

Demo wersji Dotykačka w chmurze (można wykorzystać do celów testowych)

Zarządzanie tokenem API w Dotykačce w chmurze

 

dulezite_sdeleni_icon

Liczba zapytań przez interfejs API jest ograniczona do 150 w ciągu 30 minut. Dlatego w celu regularnej aktualizacji danych zalecamy skorzystać z tzw. webhooków.

uziv_tip_icon

Stan interfejsu API można monitorować na stronie https://status.dotykacka.cz. Monitoring dostępności funkcji interfejsu API jest także dostępny za pomocą strony api.dotykacka.cz.