API Dotykačka

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

API Dotykačka

Nawigacja:  Zaczynamy >

Interfejs API służy do synchronizacji danych między systemem kasowym oraz Chmurą a Twoimi systemami wewnętrznymi. Połączenie jest dostępne dla każdej licencji Dotykačka z zastrzeżeniem, że cała integracja będzie zrobiona po Twojej stronie.

 

dulezite_sdeleni_icon

Wszystkie nowe integracje powinny być tworzone wyłącznie z wykorzystaniem API 2.0. Wszystkie obecne integracje wykorzystujące API 1.0 powinny zostać przystosowane do API 2.0 przed datą wyłączenia endpointów w dniu 01.09.2021.

01.03.2021 zostanie wyłączone generowanie nowych tokenów uwierzytelniających

01.09.2021 zostaną wyłączone endpointy API 1.0

 

API 2.0

W celu zapoznania się z API 2.0 skorzystaj z dokumentacji (w języku angielskim) dostępnej pod adresem https://docs.api.dotykacka.cz.

 

API 1.0

W celu zapoznania się z API 1.0 skorzystaj z następujących źródeł:

Informacje o API i playground

Biblioteka PHP

Podstawowe instrukcje i przykłady zastosowania

Demo wersji Dotykačka w chmurze (można wykorzystać do celów testowych)

Zarządzanie tokenem API w Dotykačce w chmurze

 

dulezite_sdeleni_icon

Liczba zapytań przez interfejs API jest ograniczona do 150 w ciągu 30 minut. Dlatego w celu regularnej aktualizacji danych zalecamy skorzystać z tzw. webhooków.

uziv_tip_icon

Stan interfejsu API można monitorować na stronie https://status.dotykacka.cz. Monitoring dostępności funkcji interfejsu API jest także dostępny za pomocą strony api.dotykacka.cz.

do góry