API Dotykačka

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

API Dotykačka

Częścią Dotykački jest także interfejs API, którego możesz używać w celu synchronizacji danych między systemem kasowym (Dotykačką w chmurze) i Twoimi systemami wewnętrznymi. Dla API jest także dostępna biblioteka PHP (w języku angileskim).

W celu zapoznania się z API Dotykačka skorzystaj z następujących źródeł:

Informacje o API i playground (w języku angileskim)

Podstawowe instrukcje i przykłady zastosowania (w języku angileskim)

Wersja demo chmury Dotykačka (możliwość także przetestowania chmury)

Administracja tokenów API w chmurze Dotykačka

 

uziv_tip_icon

Stan interfejsu API można monitorować na stronie https://status.dotykacka.cz. Monitoring dostępności funkcji interfejsu API jest także dostępny za pomocą strony api.dotykacka.cz.