Zestawienia magazynowe

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Zestawienia magazynowe

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Panel zakładek > Zestawienia >

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLETNEJ i NIEOGRANICZONEJ. «

Zestawienia magazynowe

Do szczegółów konkretnego zestawienia magazynowego przejdziesz klikając na wybrane pole na obrazku:

skladove_sestavy1

 

Rodzaje zestawień magazynowych

Przesunięcia magazynowe

Na podstawie wybranego okresu, ewentualnie magazynu, wygenerowana zostanie lista wszystkich operacji magazynowych (zakup, sprzedaż, korekta, inwentaryzacja, zwrot). Można wyszukiwać również zgodnie z numerem dokumentu dostawy.

Dostawcy

Zestawienie wyświetli wszystkie operacje związane z zakupem lub korektą przeprowadzone u wybranego dostawcy, Przedstawiona zostanie ilość, data zakupu lub korekty (odpisu) i cena zakupu.

Stan magazynu

Zestawienie wyświetli stan wybranego magazynu w konkretnym dniu. Zestawienie możesz także wygenerować tylko dla produktów w wybranej kategorii.

stav_skladu_b800_edge_dr

sestavy2_800_edge

 

Sprzedana ilość

To uproszczone zestawienie magazynowe według kategorii wyświetlające tylko nazwę pozycji i całkowitą sprzedaną ilość. Pozycje są uporządkowane wg nazwy, bez wpływu na kategorię, w której się znajdują.

Sprzedane ilości według ceny zakupu

Zestawienie wyświetlające produkty sklasyfikowane według nazwy, ceny zakupu lub sprzedanej ilości.

Straty znane

Zestawienie realizowanych odpisów z filtrowaniem zgodnie z kasą, pracownikiem lub klientem.

do góry