Zestawienia produktów

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Zestawienia produktów

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Panel zakładek > Zestawienia >

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLETNEJ i NIEOGRANICZONEJ. «

Zestawienia produktów

Do szczegółów konkretnego zestawienia produktów przejdziesz klikając wybrane pole na obrazku:

sestavyPL2

 

Rodzaje zestawień produktów

Wg kategorii

Na podstawie wybranego okresu, ewentualnie kasy, w zestawieniu zostaną wyświetlone pozycje w ramach danej kategorii. Wyświetla się ilość sprzedanych pozycji (ilość pozycji na paragonach), średnia cena pozycji, całkowita sprzedana ilość, całkowita cena sprzedanych pozycji, VAT i średnia cena zakupu.

Wg użytkowników

Zgodny zestaw wg kategorii, jedynie łączona zgodnie z pracownikami. Przed wygenerowaniem zestawienia możesz wybrać konkretnego użytkownika.

Wg klientów

Zgodny zestaw wg kategorii, jedynie łączona zgodnie z klientami. Przed wygenerowaniem zestawienia możesz wybrać konkretnego klienta.

Wg etykiet

Zestawienie produktów zostanie wygenerowane na podstawie wybranych etykiet. Te etykiety muszą być najpierw przypisane do produktu. Przed wygenerowaniem zestawienia należy wybrać Okres czasu i konkretną Kasę w celu doprecyzowania wygenerowanego wyniku.

clip0179

Sprzedana ilość

W oparciu o wybrany okres lub kasę czy etykietę zestawienie wyświetli spis poszczególnych sprzedanych pozycji z numerem dokumentu kasowego, do którego należy ich ilość, cena i typ płatności. Zestawienie jest kompatybilne dla importu do systemu Helious Green.

Zestawienia odliczania

Na podstawie wybranego magazynu zestawienie wygeneruje listę sprzedawanych pozycji i ich odliczanych składników.

Produkty na otwartych rachunkach

Zestawienie wyświetli produkty na otwartych rachunkach.

do góry