Magazyny

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Magazyny

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Panel zakładek > Spisy >

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLETNEJ i NIEOGRANICZONEJ. «

W zakładce Spisy » Magazyny znajdziesz listę utworzonych magazynów, którymi możesz zarządzać. Szczegółowe informacje o magazynach znajdziesz w rozdziale Magazyny lub podrozdziale Magazyny wspólne i dodatkowe.

.Za pomocą funkcji Edytuj zbiorowo możesz wybrać większą ilość pozycji, które możesz przesunąć do innej kategorii, usunąć lub dostosować na przykład stawkę VAT lub inne parametry.

 

dulezite_sdeleni_icon

System kasowy ma zawsze automatycznie przyporządkowany tzw. magazyn domyślny. Następne magazyny możesz podłączyć do kasy za pomocą chmury Dotykačka. Jeżeli chcesz zmienić magazyn domyślny kasy, należy go najpierw w chmurze Dotykačka utworzyć i przypisać do danej kasy, a następnie przeprowadzić zmianę magazynu bezpośrednio na systemie kasowym.