Ustawienia i korzystanie z funkcji marży

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Ustawienia i korzystanie z funkcji marży

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Panel zakładek > Magazyny > Zestawienie przyjęcia produktów na magazyn >

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLETNEJ i NIEOGRANICZONEJ. «

Jak ustawić kontrolę lub przeliczenie marży dla produktu podczas przyjęcia na magazyn?

System Dotykačka umożliwia podczas przyjęcia produktów na magazyn kontrolę i automatyczne doliczanie marży, która została wcześniej ustawiona dla konkretnego produktu.
 

poznamka_icon

Jak Dotykačka liczy cenę zakupu?

nakupnicena

Notatka: Dotykačka nie wylicza ceny zakupu według metody FIFO

 

1_icon

Najpierw ustaw marżę dla wybranego produktu we właściwościach produktu. Marżę możesz zdefiniować jako kwotę w złotówkach lub procentowo. W takim przypadku należy wartość zapisać z symbolem (np. 20%). Na niżej podanym obrazku marża jest zapisana w złotówkach.

marze_800_edge_dr_ps

 

2_icon

Zanim zaczniesz przyjmować towar na magazyn zaznacz, czy chcesz być tylko powiadamiany o ustawionej marży (przycisk Przelicz cenę sprzedaży) 01 lub czy system ma ją automatycznie doliczać (przycisk Tylko ostrzeżenie) 02. W momencie kiedy dodasz jakiś produkt do przyjęcia na magazyn za pomocą przycisku Dodaj, Dodaj wszystkie, lub za pomocą Importu, nie będzie już miał możliwości przełączyć tych funkcji.

marze2_800_edge_ps_dr_no_m

 

3_icon

Następnie dodaj produkt do zmagazynowania i na podstawie aktywnej funkcji, z poprzedniego kroku, system zareaguje. W przypadku aktywnej funkcji tylko ostrzeżenie, system powiadomi Cię za pomocą komunikatu Cena poza marżą pod polem Cena sprzedaży brutto jeżeli cena zakupu brutto + wybrana marża jest wyższa niż cena sprzedaży brutto.

do góry


Przykłady ustawień:

W następującym przykładzie średnia cena zakupu NETTO to 12,50 zł, co oznacza, że w przypadku ustawionej marży 10 zł stanowi mniej, niż 19,41 zł brutto wprowadzonych w polu Cena sprzedaży brutto. Dlatego zostaniesz powiadomiony, że ustawiona cena jest poza marżą. W takim przypadku możesz edytować cenę zakupu lub sprzedaży w taki sposób, aby różnica między nimi była taka sama, lub wyższa, niż wybrana marża.

marze3_800_edge_no_ps_m

 

Jeśli wybierzesz opcję Przelicz cenę sprzedaży, program automatycznie przeliczy cenę sprzedaży brutto w taki sposób, aby była równa średniej cenie zakupu netto + marża. W następującym przykładnie wprowadziliśmy cenę zakupu netto 12,50 zł. Następnie cena zakupu brutto wynosi razem z marżą 10 zł - 25,38 zł, co tworzy kwotę, która jest automatycznie wyliczana i uzupełniona w polu Cena sprzedaży brutto.

marze4_800_edge_ps_no_m

 

Pod polem Ilość jest wyświetlona aktualna ilość produktu na magazynie. Na wyżej podanym obrazku widzimy, że mamy na magazynie 20 sztuk i możemy na podstawie tego wybrać ilość do przyjęcia na magazyn.
 

uziv_tip_icon

Marżę wykorzystaną dla przyjęcia produktów na magazyn możesz ustawić także dla całej kategorii.

do góry