Ustawienie prawidłowego formatu komórek

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Ustawienie prawidłowego formatu komórek

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Grupowy import / export >

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLETNEJ i NIEOGRANICZONEJ. «

Jeśli edytujesz plik CSV produktów wyeksportowany z chmury Dotykačka w aplikacji Excel, kolumna productId w pliku importowym powinna mieć format TREŚĆ. W przeciwnym razie plik może się do chmury Dotykačka zaimportować nieprawidłowo lub w ogóle. Aby kolumna productId miała prawidłowy format, zaimportuj importowy plik .csv według podanej niżej procedury.

 

dulezite_sdeleni_icon

Podane wyżej informacje obowiązują tylko dla pliku .csv, który uzyskasz za pomocą eksportu utworzonych już produktów z chmury Dotykačka, tzn. jeśli chcesz dokonać korekty istniejących produktów. Jeśli nie masz jeszcze w systemie kasowym żadnych produktów, w pliku importowym z nowymi produktami nie musisz uzupełniać tej kolumny – w takim przypadku format nie jest istotny.

 

Szybka procedura, jak prawidłowo zaimportować plik CSV z produktami do MS Excel (wersja 2016):

1.Uruchom aplikację Microsoft Excel.

2.Kliknij zakładkę Dane > Z treści.

3.Wybierz plik CSV, który będziesz edytować w Excelu i wybierz Importuj.

4.Zezwól na rozdzielenie i kliknij Dalej.

5.Wybierz jako separator przecinek i kontynuuj za pomocą przycisku Dalej.

6.Wybierz productID > podświetli się na czarno.

7.Jako Format danych w kolumnie wybierz Treść, kontynuuj przyciskami Zakończ i TAK.

Drugą opcją jest wyeksportowanie danych z chmury Dotykačka bezpośrednio do pliku .xls. Po otwarciu pliku w aplikacji Excel i edycji zapisz plik w formacie .csv. Podczas importu pliku do chmury Dotykačka wybierz kodowanie Windows-1250.

do góry

Procedura eksportu plików XLS i importu plików CSV

1_icon

Eksport
Wybierz listę 01, którą chcesz wyeksportować, a następnie w górnym pasku kliknij przycisk Excel. 02. W ten sposób wyeksportujesz plik do formatu .xls.

export1_800_edge_dr_no

 

2_icon

Otwórz wyeksportowany plik .xls w aplikacji Excel, przeprowadź wymagane zmiany i plik zapisz w formacie .csv.

 

dulezite_sdeleni_icon

Podczas edycji pliku zwracaj uwagę na to, aby:

1.Przy usuwaniu wierszy, usuń całe wiersze, nie tylko ich treść. Jeżeli będziesz importował tabelkę z pustymi wierszami wyświetli się komunikat o błędzie.

2.Podczas zmiany ceny netto usunąć cenę brutto i odwrotnie. Jedynie w ten sposób program będzie mógł prawidłowo doliczyć drugą wartość.

 

3_icon

Import
Na górnej liście wybierz Import 01, wybierz kodowanie Windows-1250, 02 a następnie wybierz plik .csv przyciskiem 03, który w poprzednim kroku zapisałeś. W ten sposób dojdzie do zaimportowania pliku z powrotem do chmury Dotykačka.

import1_800_edge_dr_no

do góry