Zestawienia sprzedaży

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Zestawienia sprzedaży

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Panel zakładek > Zestawienia >

Zestawienia sprzedaży

Do szczegółów konkretnego zestawienia sprzedaży przejdziesz klikając wybrane pole na obrazku:

sestavyPL

 

uziv_tip_icon

W przypadku gdy posiadasz licencję Dotykačka, możesz ŁATWO przeglądać wszystkie zestawienia, jednak eksport przez Excel i CSV będzie dostępny tylko dla zestawień Kontrolna deklaracja i Dokumenty.

 

Rodzaje zestawień sprzedaży

Najlepsi użytkownicy

W oparciu o wybrany okres wyświetlany jest spis pracowników i wysokość ich utargów, sprzedanych pozycji i wystawionych dokumentów kasowych.

Najlepsi klienci

Na podstawie wybranego okresu generowany jest spis klientów z wysokością utargowanych kwot przypadających na klienta, sprzedanych pozycji i wystawionych dokumentów kasowych.

Sprzedaż użytkownicy

W oparciu o wybrany okres wyświetlany jest spis pracowników i wysokość ich utargów. Lista jest podzielona według metod płatności.

Utarg - klienci zarejestrowani

Na podstawie wybranego okresu, ewentualnie konkretnego klienta, zostaje wygenerowana lista paragonów wystawionych na danego klienta.

Anulowane rachunki

Na podstawie wybranego okresu, ewentualnie kasy, zostanie wygenerowane zestawienie anulowanych paragonów. Wyświetlona będzie nazwa kasy, gdzie został wystawiony dokument, data anulowania, kwota dokumentu, waluta, ilość poszczególnych pozycji na rachunku i ich całkowita ilość i imię pracownika, który wystawił dokument.

Dokumenty

Na podstawie wybranego okresu, ewentualnie kasy, uzyskasz zestawienie wystawionych dokumentów. Zestawienie możesz zapisać w pliku .xml dla programu księgowego Pohoda lub MoneyS3. W celu eksportu zestawienia do tych formatów użyj przycisku Pohoda – sprzedaż XML czy też MoneyS3 XML. Wyeksportowany plik będzie zawierać Sprzedaże z pozycjami.

clip0178

 

poznamka_icon

Spis Paragonów możesz w prosty sposób wygenerować paragony dotyczące wybranej zmiany i wyświetlić tylko te odnoszące się do wybranej zmiany (od otwarcia do zamknięcia kasy). Jak to zrobić, znajdziesz w rozdziale opisującym raport sprzedaży Zmiany.

do góry

Faktury

Na podstawie wybranego okresu, kasy lub stanu fiskalizacji uzyskasz zestawienie wystawionych faktur. Zestawienie możesz zapisać w pliku .xml dla programu księgowego Pohoda lub MoneyS3. W celu eksportu zestawienia do tych formatów użyj przycisku Pohoda XML czy też MoneyS3 XML. Wygenerowane zestawienie jest podobne do zestawienia dokumentów, lecz zawiera inne kolumny. Klikając przycisk, Faktura przy każdym wpisie wyświetlisz odpowiedni dokument.

clip0008

do góry

Kontrolna deklaracja VAT (Ten zestaw nie obowiązuje dla polskiego rynku.)

Na podstawie wybranego okresu, ewentualnie kasy, uzyskasz wykaz utargu z sumy wszystkich dokumentów z wartością powyżej 10 000 CZK. Możesz dane wygenerować według stanu fiskalizacji (dokumenty fiskalizowane, niefiskalizowane, bez fiskalizacji lub wszystkie razem), a także według sprzedaży w ramach upoważnienia (uwzględniono tylko w przypadku przełączenia przycisku do pozycji ON). W tym przypadku wyświetlane są wszystkie dokumenty wystawione w ramach pełnomocnictwa lub wg wyboru tylko konkretnego przedstawicielstwa, ewentualnie tylko przychód własny.

Marża

Na podstawie wybranego magazynu wyświetli się zestawienie pozycji i ich zsumowaną ceną zakupu, ceną sprzedaży, wyliczoną marżą i zyskiem. Cena zakupu jest sumą wszystkich odliczanych składników i uch ilości, jaka jest odliczana podczas sprzedaży. Ewentualnie jet to cena zakupu pozycji w sprzedaży, jeżeli jest bezpośrednio prowadzona w magazynie i przyjmowana na magazyn.

Spis stawek VAT

Na podstawie wybranego okresu, ewentualnie kasy, zestawienie szczegółowo wyświetla utarg i ilość wystawionych dokumentów według metody płatności. Wyniki można filtrować zgodnie ze stanem fiskalizacji (dokumenty fiskalizowane, niefiskalizowane, bez fiskalizacji, lub wszystkie razem).

Jeśli chcesz rozpisać stawki VAT wg wybranego okresu za każdy dzień osobno, ustaw przełącznik Harmonogram wg dni na pozycję ON.

rozpis_dph_800_edge

Export  sprzedaży

Zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres.

 

uziv_tip_icon

Na potrzeby twojego księgowego po prostu utwórz rachunek w chmurze Dotykačka i ogranicz uprawnienia użytkownika tylko do Zestawień. W ten sposób użytkownik będzie miał dostęp tylko do Zestawień i opcji ich wyeksportowania. Inne zakładki w chmurze Dotykačka nie będzie mógł edytować.

do góry