Skład

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Skład

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Panel zakładek > Spisy > Produkty >

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLETNEJ i NIEOGRANICZONEJ. «

Skład to właściwość produktu, gdzie nie jest odpisywany z magazynu pojedynczy produkt, ale poszczególne jego składniki. Możesz w ten sposób zdefiniować, że podczas sprzedaży określonego produktu z magazynu odliczy się ustawiona ilość z innych pozycji magazynowych.

Przykład odliczania składników:
Utwórz produkty kawa, mleko i kawa z mlekiem. Podczas sprzedaży produktu kawa z mlekiem z magazynu nie odliczy się bezpośrednio ten produkt, ale tylko odpowiednia ilość jego składników, w tym przypadku produktów kawa i mleko. Składu użyj podczas sprzedaży napojów, gdzie odliczasz z jednego wspólnego produktu (butelki) 0,3 lub 0,5 litra. Z magazynu możesz odliczać także np. różne produkty do stylizacji włosów składające się ze składników w różnych proporcjach.

 

uziv_tip_icon

Produkty z składem, wraz z ich składnikami, możesz za pośrednictwem chmury Dotykačka, oprócz ręcznego ustawienia, także grupowo zaimportować. Procedurę, jak zaimportować skład, znajdziesz w tym rozdziale.

 

Jak ustawić skład?

1_icon

W interfejsie sieciowym chmury Dotykačka przejdź do zakładki Spisy » Produkty. Wybierz produkt, który będzie się składał z odliczanych składników wybierz przycisk 01. W ten sposób otworzysz stronę, gdzie zdefiniujesz poszczególne odliczane składniki.

odtezovani5

 

2_icon

Wybierz składniki, z których sprzedawany produkt się składa i za pomocą przycisku + 02 dodasz je do panelu po prawej stronie. Za pomocą przycisku 03 listę zapiszesz. Błędnie wybrany produkt usuniesz za pomocą przycisku 04.

milliliter

do góry


Ważne informacje na temat ustawiania składu.

odtezovani78Główny produkt, który zawiera odliczane składniki nie powinien być odliczany z magazynu. Odliczane są tylko poszczególne składniki, z których składa się produkt. W ustawieniach głównego produktu zdezaktywuj opcję Odliczaj z magazynu.

odtezovani8

Poszczególne składniki należy ukryć, by na poszczególnych kasach nie zostały wyświetlone i nie można ich było samodzielnie sprzedawać. U produktów, które są wykorzystane jako składniki, dezaktywuj opcję Wyświetl jako pole.

 

Maksymalna ilość składników, które możesz odliczać to 15. W przypadku niektórych składników należy ustawić także tzw. straty w na przykład 5% z objętości. W ten sposób umożliwisz systemowi liczenie ewentualnych strat podczas sprzedaży danego produktu, na przykład piwa.
 

uziv_tip_icon

Skład ustawisz także bezpośrednio na kasie. Procedurę, jak ustawić skład magazynu bezpośrednio na systemie kasowym, znajdziesz w tym rozdziale.

do góry

Odliczanie ilości ujemnej

Odliczać można także ilość ujemną, np. w sytuacjach, kiedy sprzedajesz pizzę z dodatkami a klient nie życzy sobie któregoś z dodatków. Standardowo sprzedajesz pizzę z szynką, klient jednak szynki nie chce. Podczas sprzedaży tej pizzy potrzebujesz więc, by zapasy magazynowe pozostały po dokonaniu sprzedaży bez zmian. To osiągniesz przez to, że utworzysz produkt „Bez szynki” i ustawisz dla niego odliczanie szynki w takiej samej, jednak ujemnej ilości. Podczas sprzedaży pizzy szynka najpierw zostanie odliczona, ale przez wykazanie w fakturze „Bez szynki” równocześnie także doliczy. Ilość magazynowa szynki nie zostanie na skutek sprzedaży zmieniona.

do góry


Straty znane produktów i składników

Jeśli używasz odliczania składników z magazynu, aplikacja Dotykačka zaproponuje także straty znane odliczanych składników. Zrobisz to w prosty sposób:

1.W ustawieniach systemu kasowego należy aktywować metodę płatności Straty znane.

2.Następnie tą metodę płatności znajdziesz w oknie płatności.

3.Przypisz na rachunek produkty, które chcesz odpisać i „zapłać” rachunek za pomocą metody płatności Straty znane.

4.Produkty zostaną odpisane wraz ze składnikami.

do góry