Import składu

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Import składu

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLET i wyższych wersjach. «

Skład to właściwość produktu, gdzie nie jest odpisywany z magazynu pojedynczy produkt, ale poszczególne jego składniki. Możesz w ten sposób zdefiniować, że podczas sprzedaży określonego produktu z magazynu odliczy się ustawiona ilość z innych pozycji magazynowych.
 

Przykład odliczania składników:
Utwórz produkty kawa, mleko i kawa z mlekiem. Podczas sprzedaży produktu kawa z mlekiem z magazynu nie odliczy się bezpośrednio ten produkt, ale tylko odpowiednia ilość jego składników, w tym przypadku produktów kawa i mleko. Składu użyj podczas sprzedaży napojów, gdzie odliczasz z jednego wspólnego produktu (butelki) 0,3 lub 0,5 litra. Z magazynu możesz odliczać także np. różne produkty do stylizacji włosów składające się ze składników w różnych proporcjach.

Skład magazynu możesz ustawić bezpośrednio na systemie kasowym, a także w chmurze Dotykačka. Trzecia opcją jest grupowe zaimportowanie składników wchodzących w skład poszczególnych pozycji. Przedtem jednak należy mieć w systemie kasowym utworzone już produkty, które będą się składać z importowanych pozycji składnikowych. Gdyż w pliku importowym dla składu definiujesz do jakiego produktu należą składniki.
 

dulezite_sdeleni_icon

Dla importu składu należy użyć tylko wcześniej utworzonych produktów i składników. Podczas importu składu nie dojdzie do utworzenia nowych produktów!

 

Import składników dla składu krok po kroku

1_icon

Wybierz produkty, dla których chcesz ustawić skład. Niniejsze produkty są w importowym pliku składu definiowane na podstawie productId, co we właściwościach produktu stanowi pozycję Numer produktu. Numer produktu (productId) znajdziesz także w pliku z wyeksportowanymi produktami.

W imporcie składu konieczne jest używanie numeru ID utworzonych już produktów / składników. Zapisz sobie więc numery ID utworzonych produktów, które zamierzasz wykorzystać podczas importu składu. Następnie uzupełnij te numery w pliku importowym dla składu w kolumnie parentProductId lub, w przypadku składników, IngredienceProductId. Patrz opis niżej.

 

2017-06-12_102155

clip0127

 

2_icon

Należy zalogować się do chmury Dotykačka i przejść do zakładki Zestawienia 01. Następnie z prawej strony wybierz zestawienie Zestawienie odliczania 02. Po wybraniu niniejszego zestawienia kliknij przycisk Import 03 w górnej części po prawej stronie.

2017-06-09_160917160918

 

3_icon

Otworzy się strona dla wprowadzenia pliku importowego i jego wgrania. Procedura jest zgodna z procedurą grupowego importu pozostałych pozycji. Wzór procedury importu znajdziesz w tym rozdziale. Opis pozycji pliku importowego dla składu znajdziesz niżej. Górna część strony służy do importu, dolna z wyborem magazynu dla wygenerowania zestawienia składu.

2017-06-09_162440162442

do góry

Opis kolumn w pliku importowym

Plik importowy dla składu

parentProducttId

Unikalny numer utworzonego wcześniej produktu. Każdy produkt musi mieć ten numer unikatowy. Na podstawie tego numeru będą odliczane składniki dodane do produktu.

 

Numer utworzonego produktu najprościej znajdziesz, jeśli wyeksportujesz istniejące produkty z systemu lub przejdziesz do właściwości produktu Numer produktu.

parentName

Nazwa sprzedawanego produktu. Pod tą nazwą zobaczysz odliczany produkt w kasie.

ingredienceProductId

Unikatowy numer wcześniej utworzonego produktu, który zostanie użyty jako składnik dla składu. Możesz przypisać kilka składników do produktu. Wystarczy utworzyć następne wpisy (wiersze) ze zgodnym numerem sprzedawanego produktu parentProductId. Każdy wiersz to jeden składnik.

ingredienceName

Nazwa odliczanego składnika

quantity

Odliczana ilość (np. 0,5)

units

Odliczana jednostka (np. Litr, listę jednostek, których można użyć znajdziesz tutaj).

deleted

Numer oznaczający usunięty odliczany produkt (1 lub 0 - usunięty/nieusunięty). Po usunięciu produkt nie będzie on wyświetlany w kasie. Wartość domyślna to 0.

Pola wymagane są pogrubione, pozostałe pozycje (dane) są dowolne.

do góry

Przykład prawidłowo przygotowanego pliku importowego dla składu

Na niżej podanym obrazku jest przykład pliku importowego z dwoma produktami z odliczaniem składników dla Kofoli i Kawy Latte. Kawa Latte składa się z dwóch składników, kawy i mleka.

clip0128

 

uziv_tip_icon

Pamiętaj o tym, że produkty z przypisanym składem nie powinny być odliczane z magazynu. Poszczególne składniki powinny być ukryte na kasach, by personel nie mógł ich sprzedawać bezpośrednio. Sprawdź więc, czy masz w ten sposób prawidłowo ustawione produkty, których używasz w imporcie składu.

do góry