Zarządzanie tokenem API

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Zarządzanie tokenem API

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Ustawienia chmury Dotykačka > Ustawienia konta >

Dla integracji aplikacji stron trzecich możesz użyć API Dotykačka. Jeśli aplikacje mają mieć dostęp do danych w chmurze Dotykačka, należy dla nich wygenerować tzw. token uwierzytelniający. To przeprowadzisz właśnie na tej stronie. Następnie każdemu tokenowi przypiszesz uprawnienia do poszczególnych danych w Chmurze Dotykačka.

Jak tylko wygenerujesz token przy pomocy przycisku Dodaj 01, wyświetli się strona z zestawieniem praw do Dotykački w chmurze. W domyślnych ustawieniach, każdy nowy token ma przyporządkowane wszystkie uprawnienia. Wygenerowany token można usunąć przy pomocy przycisku Deaktywuj 02, klikając w ikonę 03pokazać jego właściwości.

clip0041

 

Uprawnień tokena nie można później zmienić. Zostają zdefiniowane tylko podczas tworzenia tokena. W celu zmiany praw należy utworzony token usunąć i dodać nowy z aktualnymi prawami.

Prawa są wyświetlane w grupach, przy pomocy przycisków 04 grupy praw rozwiniesz lub zwiniesz, przyciskami 05 aktywujesz lub dezaktywujesz wszelkie prawa dla utworzonego tokenu. Do notatki można dodać krótki opis tokena. Nowy token zapisz za pomocą przycisku Utwórz 06.

clip0042

do góry