Mapa stołów

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Mapa stołów

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Ustawienia aplikacji >

Mapa stołów jest automatycznie włączona, jeśli w przewodniku aktywacji wybierzesz jako typ firmy Restauracja/kawiarnia. W pozostałych przypadkach możesz włączyć/wyłączyć mapę stołów właśnie w tych ustawieniach. Jeśli na Twojej mapie stołów jest ich wiele, możesz zmienić wielkość mapy (na ekranie głównym) i wyświetlić na jednej mapie wiele pozycji lub podzielić mapę na kilka stron, patrz wybór Strony.

Po włączeniu mapy stołów i utworzeniu strony wybór konkretnej strony 01 powoduje jej otwarcie i umożliwia dodawanie poszczególnych stołów.

Możliwości A dotyczą informacji o czasie od ostatniej edycji rachunku, który jest zaparkowany na danym stole. Tutaj ustawiasz czas, po jakim zmienia się kolor stołu. Więcej informacji znajdziesz w tym rozdziale. Jeśli chcesz te informacje wyświetlić, wybierz aktywację wyboru Wyświetl czas od ostatniej zmiany przy stole.

Jeśli stosujesz aplikację Rezerwacje, wyświetlone zostaną możliwości ustawienia powiadomienia zbliżającej się rezerwacji stołu B.

mapa_stolu_nastaveni1_800_edge_no1clip0164

 

Standardowo mapa stołów jest wyświetlana ponownie zawsze, kiedy zamkniesz rachunek i dokonasz jego zapłaty. Zasada sterowania polega na tym, że najpierw klikasz mapę stołów, a następnie ten stół rozliczasz. Po wybraniu stołu zamiast mapy stołów wyświetli się ekran z produktami, a mapa stołów wyświetli się ponownie po zamknięciu rachunku. Jeśli jest to niepożądane, możesz wybrać inny ekran wyjściowy. Mapę stołów w tym przypadku wyświetlisz, klikając kafelek Mapa stołów 01 w menu ikon na głównym ekranie.

uziv_tip_icon

Zamiast produków, po zamknięciu lub zaparkowaniu rachunku, tu może się wyświetlać przegląd otwartych (zaparkowanych) rachunków lub mapa stołów. Aby zmienić ekran domyślny, zobacz te ustawienia.

 

Jeśli na mapie stołów utworzonych jest wiele stron, między tymi stronami można się w prosty sposób przełączać, klikając przycisk z nazwą strony 02 po prawej stronie na dole.

mapa_stolu_nastaveni3_800_edge_dr1

 

Jeśli mapa stołów jest aktywna, na ekranie głównym Dotykački wyświetli się ona w prawej części zamiast kart produktów. Przypisanie produktów na rachunek wykonasz w taki sposób, że najpierw wybierzesz stół, a następnie wyświetlą się produkty i kategorie. W tym momencie już standardowo wybierając produkty przypisujesz je na rachunek do konkretnego stołu. Na konkretnym stole można także zaparkować rachunek.

 

uziv_tip_icon

Jeżeli używasz mapy stołów, możesz także dodatkowo korzystać z systemu rezerwacyjnego, który umożliwi utworzenie i edycję rezerwacji za pośrednictwem prostej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Rezerwacja. Stoły z aktywną rezerwacją są na mapie stołów oznakowane kolorem fioletowym R.

uziv_tip_icon

Jeśli rozwozisz swoje produkty klientom, możesz zastosować specjalny stół do dystrybucji i uzyskać w ten sposób informacje o łącznej sprzedaży dystrybuowanych produktów. Więcej informacji na temat tej opcji znajdziesz w tym rozdziale.

do góry