Ustawienie stawek VAT /  / zmiana stawek VAT

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Ustawienie stawek VAT /  / zmiana stawek VAT

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Ustawienia aplikacji >

W tej części ustawisz używane Stawki podatkowe VAT. Do dyspozycji jest także prosty edytor, za pomocą którego możliwa jest zbiorcza zmiana stawki VAT dla wybranych pozycji.

Stawki podatku VAT

Po wybraniu tej zakładki, otworzy się okno z możliwością ustawienia stawek VAT dla sprzedaży produktów i usług. Ustawione stawki podatkowe wyświetlają się w menu rozwijanym we właściwościach produktu w zakładce Cena, we właściwościach kategorii i na klawiaturze Niezwłocznej sprzedaży.

Jeśli posiadasz, w przewodniku aktywacji wybierz opcję, że nie jesteś płatnikiem VAT – w tym ustawieniu aktywny będzie wybór NIE BĄDŹ PŁATNIKIEM VAT. Późniejsza zmiana niniejszej opcji spowoduje zmianę cen wszystkich już utworzonych produktów i zmianę, w jaki sposób Dotykačka oblicza końcowe ceny.

Jeżeli ustawiłeś, że nie jesteś podatnikiem VAT, w Administracji zdalnej, w detalach produktów nie zobaczysz pola dla ustawienia stawki VAT i pól Cena netto/brutto. Zobaczysz tylko pole Cena.

 

dulezite_sdeleni_icon

Nie należy zmieniać domyślnie płatnika na podmiot niebędący płatnikiem VAT, w przypadku aktywnego korzystania z kasy. W przeciwnym razie po zmianie płatnika / podmiotu niebędącego płatnikiem VAT konieczne jest dostosowanie stawek podatkowych dla poszczególnych produktów bądź bezpośrednio w kasie, lub przy użyciu funkcji Edytuj zbiorowo w Dotykačce w chmurze.

 

dan-sazba

 

W karcie Cena we właściwościach poszczególnych produktów lub w edycji kategorii możesz wybrać odpowiednią wartość w polu Stawka VAT.

dan-sazba1
 

Wyświetl ceny bez VAT

Jeżeli funkcja jest aktywna, kasa będzie wyświetlać tylko ceny bez VAT. Jeśli korzystasz ze Sprzedaży natychmiastowej i masz aktywny wybór Wymagaj wprowadzenia ceny dla produktu, nie będzie konieczności podawania stawki VAT. Klawisze ze stawkami VAT będą ukryte. Przy sprzedaży VAT zostanie standardowo zastosowany. Ta funkcja ma zastosowanie np. dla sprzedaży hurtowej, która przede wszystkim pracuje z cenami bez VAT.

do góry


Zbiorcza zmiana VAT

W dolnej części okna znajduje się przycisk Uruchom edytor. Po kliknięciu tego przycisku następuje otwarcie edytora dla zbiorczej zmiany stawki VAT dla wybranych pozycji.

 

Jak zmienić stawkę VAT dla większej liczby pozycji jednocześnie?

1_icon

Przyciskiem Uruchom edytor otwórz zbiorczą korektę pozycji. W lewej części wybierz kategorię produktów. Przy użyciu menu 01 można wyświetlić tylko produkty z określoną stawką VAT. Aby dokonać zmiany, kliknij i zaznacz produkty lub użyj przycisku WYBIERZ WSZYSTKO w nagłówku i kliknij przycisk KONTYNUUJ.

clip0295

 

2_icon

W kolejnym kroku wybierz, jaką nową stawkę VAT należy zastosować w przypadku wybranych produktów. Wybór 02 określa, czy zostanie zachowana pierwotna cena produktów, w tym nowa stawka VAT, czy w zależności od wybranej stawki końcowa cena sprzedaży zwiększy się czy zmniejszy. Na koniec potwierdź zmianę za pomocą przycisku WYKONAJ EDYCJĘ POZYCJI.

clip0296

 

uziv_tip_icon

Zmianę stawki VAT dla wielu pozycji można przeprowadzić także za pośrednictwem chmury Dotykačka. Tutaj możesz skorzystać z opcji zbiorczej zmiany produktów. Należy jednak pamiętać, że w trakcie tej korekty zachowana pozostaje zawsze pierwotna końcowa cena sprzedaży brutto.

do góry