Zabezpieczenie konta

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Zabezpieczenie konta

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Ustawienia aplikacji > Zarządzanie użytkownikami >

Każde konto użytkownika należy zabezpieczyć za pomocą zdefiniowania numeru kodu (PIN) we właściwościach konta. Jeśli konto ma ustawiony kod PIN, należy go zawsze wprowadzić w celu zalogowania się. W taki sposób zabezpieczone konto nie będzie mógł użyć inny użytkownik (pracownik), który nie zna kodu PIN. PIN ustawisz we właściwościach każdego konta użytkownika. Jeśli zapomniałeś PIN, można go zmienić w Dotykačka w chmurze.

W oddzielnych ustawieniach możesz także zdefiniować, do jakich funkcji w systemie kasowym użytkownicy będą mieli dostęp. To ustawienie obowiązuje dla wszystkich użytkowników. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym rozdziałem.

 

dulezite_sdeleni_icon

Jeśli użytkownik zapomniał swojego kodu PIN do logowania do kasy, można go zmienić w opcji Dotykačka w chmurze. Patrz także niniejszy artykuł w bazie wiedzy

 

Jak ustawić zabezpieczenie za pomocą kodu PIN?

1_icon

Wybierz nazwę użytkownika, w ten sposób otworzą się jego właściwości. W części Zabezpieczenie aktywuj opcję Zawsze wymagaj kodu PIN.

ucty45

 

2_icon

Wyświetli się okno, do którego wpisz nowy kod PIN, a następnie wprowadź go ponownie w celu potwierdzenia. Wprowadzone dane zawsze potwierdź, klikając klawisz parafa. Na koniec nie zapomnij wszystkiego zapisać.

clip0267

 

3_icon

Teraz wróć na główny ekran Dotykački i kliknij przycisk WYLOGUJ SIĘ. Wyświetli się okno logowania. W celu zalogowania się wystarczy wprowadzić na klawiaturze numerycznej ustawiony kod PIN 01 i kliknąć przycisk Gotowe parafa. Pracownicy z przypisanym kodem PIN nie są wyświetlani w spisie pracowników po lewej stronie.

ucty9

 

uziv_tip_icon

Istnieje możliwość ustawienia, aby zawsze po zamknięciu aplikacji Dotykačka wymagane było logowanie za pomocą kodu PIN. Jeśli więc zamkniesz aplikację a następnie ponownie ją uruchomisz, wyświetli się wymienione wyżej okno logowania. Tę możliwość znajdziesz w Ustawieniach aplikacji w części Ustawienia bezpieczeństwa.

do góry