Ustawienia

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Ustawienia

Nawigacja:  Rezerwacja >

Do ustawienia aplikacji Rezerwacja dostaniesz się klikając pozycję Ustawienia w prawym menu.

clip0188

 

Opis poszczególnych ustawień

clip0189
 

Tryb dla hoteli

Jeżeli aktywizujesz tą opcję, będą poszczególne rezerwacje ważne dla całych dni i to zawsze od wprowadzonego czasu dla Check in i Check out. Przy wytworzeniu rezerwacji wybierzesz więc tylko dzień od do a rezerwacja będzie ważna pierwszego dnia od 14:00 (Check in) i ostatni dzień do 10:00 (Check out). Poszczególne stoły będą więc uważane za pokoje. Na przyszłość liczymy się z możliwością zmiany wyświetlania stołów z nowymi ikonami, które będą przedstawiały poszczególne pokoje.

clip0190

 

Wyświetl dane tylko dla wybranej kasy

Jeśli używasz więcej kas podłączonych do jednej chmury internetowej (cloud) w kalendarzu standardowo wyświetlają się stoły ze wszystkich kas. Przez aktywację tej opcji i wybór kasy z rozwijanego menu ograniczysz wyświetlanie stołów w kalendarzu tylko na wybraną kasę.

Utwórz rezerwację bez wyboru klienta

Przez zakreślenie tej możliwości umożliwisz utworzenie rezerwacji bez konieczności wyboru klienta. Klienta możesz jednak do utworzonej rezerwacji dodać opcjonalnie na podstawie ręcznego wprowadzenia lub wyboru z listy (patrz rys. powyżej).

Pominięta autoryzacja

Klikając na przycisk anulujesz połączenie pomiędzy rezerwacjami i aplikacją kasową Dotykačka.

do góry