Porcja

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Porcja

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Panel zakładek > Spisy > Produkty >

Na tej stronie dodajesz rodzaje porcji, które chciałbyś wykorzystać podczas sprzedaży. Każda porcja jest zdefiniowana przez wyrażenie procentowe wielkości porcji i wyrażenie procentowe ceny za ustawioną wielkość. Zarządzać porcjami możesz także bezpośrednio na systemie kasowym.

2017-10-25_164450

 

Nową porcję możesz dodać przyciskiem + Dodaj 01 w prawym górnym rogu. Wprowadź wielkość porcji i odpowiednią cenę w % i zapisz ustawienia. Po synchronizacji utworzone porcje będą przesłane do kasy.

Utworzone porcje możesz zastosować dla każdego produktu. Otwórz właściwości produktu i w części Zarządzanie porcją aktywuj z listy utworzonych porcji te, które chcesz wykorzystać podczas sprzedaży produktu. Następnie zapisz produkt.

Kiedy przypiszesz produkt do rachunku, należy w celu wybrania innej porcji otworzyć właściwości przypisanego produktu, w zakładce Porcje kliknąć wybraną Zapisz.

Screenshot_2017-09-01-10-45-31

 

uziv_tip_icon

Inną opcją, jak sprzedawać produkt w różnych porcjach, jest utworzenie oddzielnych produktów dla poszczególnych porcji. Następnie produkty o różnych porcjach umieść w osobnej kategorii by je mieć w jednym miejscu.

do góry