Import etykiet (tagów)

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Import etykiet (tagów)

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLET i wyższych wersjach. «

Za pośrednictwem chmury Dotykačka można importować i eksportować etykiety, którymi oznaczasz poszczególne produkty lub klientów. Jeśli masz już utworzone etykiety, eksport do pliku umożliwi Ci utworzenie ich kopii zapasowej i edycję. Jeżeli taki plik prawidłowo zaimportujesz z powrotem do chmury Dotykačka, automatycznie dojdzie do utworzenia nowych lub aktualizacji istniejących etykiet. Importować możesz wyłącznie plik w formacie .csv. Plik w formacie .xls należy przed importem zapisać w formacie .csv.
 

poznamka_icon

Procedurę importu / eksportu znajdziesz w nadrzędnym rozdziale.

 

Każda etykieta jest posiada własny numer ID. Jeśli przeprowadzisz zmianę pozycji w pliku .csv, po imporcie zostanie zmieniona pozycja z takim samym numerem ID w chmurze Dotykačka a po synchronizacji także na systemie kasowym.

Przyciski dla importu lub eksportu znajdują się w nagłówku strony w zakładce Spisy » Produkty. W celu wyświetlenia strony z etykietami należy jeszcze przełączyć na zakładkę Etykiety.

2017-03-16_154703

 

Jeśli nie masz jeszcze utworzonych etykiet i chcesz je grupowo zaimportować, pobierz z chmury Dotykačka szablon .csv i przykładowe dane zastąp własnymi. Następnie zaimportuj plik. W jaki sposób przedstawia na przykładzie ten rozdział.

do góry

Opis kolumn w pliku importowym

Plik importowy dla etykiet

externalId

Unikalny numer etykiety (wybierz dowolny zestaw cyfr np. 101, 102 i kolejny). Każdy produkt musi mieć ten numer unikatowy.

Nie można ponownie użyć numeru, który został już wcześniej użyty dla usuniętej etykiety.

tagId

Nie uzupełniaj, kolumnę zostaw pustą. Służy dla wewnętrznej identyfikacji aktualizacji wpisu.

name

Nazwa etykiety

tag

Rodzaj etykiety (lista rodzajów etykiet, których można użyć)

Pola wymagane są pogrubione, pozostałe pozycje (dane) są dowolne.

do góry


Obsługiwane rodzaje etykiet

Rodzaj etykiety klasyfikuje się w kolumnie tag. Należy go podać w pliku importowym w podanym niżej angielskim formacie:

PRODUCT - Etykieta przyporządkowana do produktu
CUSTOMER - Etykieta przyporządkowana do klienta

do góry