Ustawienia bezpieczeństwa

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Ustawienia bezpieczeństwa

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Ustawienia aplikacji >

W tej części można ustawić automatyczne wylogowanie użytkowników.

Automatycznie wyloguj użytkownika z aktywnym kodem PIN

Jeśli ta opcja jest aktywna, przy przejściu kasy w tryb uśpienia (wyłączenie wyświetlacza) zalogowany użytkownik zostanie automatycznie wylogowany. Warunkiem dla automatycznego wylogowania jest to, aby konto użytkownika było zabezpieczone kodem PIN.

Automatycznie wyloguj użytkownika po wystawieniu dokumentu

Jeśli wybór jest aktywny, po wystawieniu dokumentu (zamknięciu rachunku) zalogowany użytkownik zostanie automatycznie wylogowany.