Druk przyjęcia / wydania kasowego

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Druk przyjęcia / wydania kasowego

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Ustawienia aplikacji > Druk > Ustawienie zadań drukowania >

Możliwość druku kasowego przychodu i wydatku

dulezite_sdeleni_icon

To zadanie aktualnie nie jest dostępne w polskiej wersji Dotykački.

 

Dotykačka umożliwia druk przyjęcia lub wydania kasowego na standardowej termodrukarce. To ustawienie obowiązuje dla drukarki bonującej, która jest podłączona do systemu kasowego.

Ustawienie druku

Ustawienia druku kasowego przychodu i wydatku

Sprzedawca

Jeśli tutaj zostanie wybrany konkretny sprzedawca, niniejsze zadanie drukowania będzie do dyspozycji tylko dla tego sprzedawcy. Ma to również zastosowanie w przypadku, gdy jedną kasę użytkuje więcej samodzielnych sprzedawców. W ten sposób dla każdego można ustawić własne zadania drukowania.

Język wydruku

Ustaw, w jakim języku chcesz drukować przychody i wydatki.

Liczba kopii

Wprowadź, ile kopii powinno zostać wydrukowanych przy jednym druku. Wartość domyślna to 1.

Zastosuj mniejszą czcionkę

Zaznaczenie niniejszej opcji będzie oznaczać drukowanie faktur mniejszą czcionką. Do tej czcionki w ustawieniach drukarki można ustawić odmienną liczbę znaków na wiersz niż dla zwykłej czcionki.

Sygnał

Jeżeli drukarka taką opcję obsługuje i ta opcja jest aktywna, podczas wydruku drukarka wyda ostrzeżenie dźwiękowe.

do góry