Import dostawców

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Import dostawców

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLET i wyższych wersjach. «

Za pośrednictwem chmury Dotykačka można importować i eksportować dostawców. Jeśli masz już utworzonych dostawców w systemie kasowym, eksport do pliku umożliwi Ci utworzenie ich kopii zapasowej i edycję. Jeśli ten plik w chmurze Dotykačka prawidłowo zaimportujesz ponownie, automatycznie dojdzie do utworzenia nowych lub aktualizacji wpisów. Importować możesz wyłącznie plik w formacie .csv. Plik w formacie .xls należy przed importem zapisać w formacie .csv.
 

poznamka_icon

Procedurę importu / eksportu znajdziesz w nadrzędnym rozdziale.

 
Każdy dostawca posiada własny numer ID. Jeśli dokonasz zmiany dostawcy w pliku .csv, po imporcie zostanie zmieniony także dostawca z takim samym numerem ID w chmurze Dotykačka, a po synchronizacji także na systemie kasowym.

Przyciski dla importu lub eksportu znajdują się w nagłówku strony w zakładce Spisy » Dostawcy.

Jeśli nie masz jeszcze utworzonych dostawców i chcesz ich grupowo zaimportować, pobierz z chmury Dotykačka szablon .csv i przykładowe dane zastąp własnymi. Następnie zaimportuj plik. W jaki sposób przedstawia na przykładzie ten rozdział.

 

Opis kolumn w pliku importowym

Plik importowy dla dostawców

externalId

Unikalny numer dostawcy (wybierz dowolny zestaw cyfr np. 101, 102 i kolejny). Każdy dostawca musi mieć ten numer unikatowy. Nie można ponownie użyć numeru, który został już wcześniej wykorzystany dla usuniętego dostawcy!

supplierId

Nie uzupełniaj, kolumnę zostaw pustą. Służy dla wewnętrznej identyfikacji aktualizacji wpisu.

name

Imię/ Nazwa dostawcy

vatNo

REGON Dostawcy

vatId

NIP Dostawcy

address

Ulica / adres zamieszkania, siedziby

e-mail

E-mail kontaktowy

phone

Numer telefonu bez spacji (420111222333 lub 111222333)

zip

Kod pocztowy

city

Miasto

dnids

Numery listów przewozowych tego dostawcy

deleted

Numer oznaczający usuniętego dostawcę (1 lub 0 - usunięty/nieusunięty). Po usunięciu dostawca nie będzie wyświetlany w kasie. Wartość domyślna to 0.

Pola wymagane są pogrubione, pozostałe pozycje (dane) są dowolne.

do góry