Synchronizacja i kopia zapasowa

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Synchronizacja i kopia zapasowa

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Ustawienia aplikacji >

W tej części znajdziesz ustawienia synchronizacji z Dotykačką w chmurze, tworzenia kopii zapasowych i przechowywanie danych oraz możliwość dodania powiązanej kasy w celu przesuwania rachunków. Poza dodaniem powiązanych kas nie zalecamy wprowadzania tutaj żadnej zmiany bez uprzedniej konsultacji ze wsparciem technicznym!

 

Synchronizacja z chmurą Dotykačka

Klikając, włączasz lub wyłączasz połączenie kasy do Dotykačka w chmurze i synchronizację danych. W tej zakładce widoczny jest także identyfikator chmury, tj. interfejsu sieciowego, na którym kasa zapisuje dane.

dulezite_sdeleni_icon

Jeżeli te opcję dezaktywujesz, nie będą w chmurze Dotykačka do dyspozycji aktualne dane a także nie będzie w pamięci internetowej tworzona kopia zapasowa danych. W ten sposób w przypadku awarii kasy możesz stracić dane. Opcja ta powinna być zawsze włączona.

Informacje o kasie

Jednoznaczny identyfikator kasy i internetowej pamięci masowej (Cloudu), w której przechowywane są dane kasy.
 


Kopia zapasowa

Włącz automatyczne tworzenie kopii zapasowych

Włączysz lub wyłączysz automatyczne tworzenie lokalnych kopii zapasowych. Tę opcję zalecamy pozostawić włączoną. Z lokalnej kopii zapasowej można bowiem w przypadku problemów odzyskać dane. Z ewentualnym odzyskaniem danych pomoże Ci wsparcie techniczne.

poznamka_icon

Kopie danych zapisują się w folderze DotykackaBackup i działają zgodnie z następującym schematem:

Z kopii zapasowych starszych niż 1 rok zachowane zostają dane za ostatni miesiąc. Pozostałe są na bieżąco usuwane.

Za ostatni miesiąc zawsze zapisywane są dane za ostatni dzień w tygodniu.

Za ostatni tydzień zawsze zapisywana jest ostatnia kopia zapasowa każdego dnia.

Za ostatni dzień zawsze zapisywane są 4 kopie zapasowe.

Preferowana pamięć zewnętrzna (karta pamięci SD)

Jeśli do urządzenia zostanie włożona karta SD a ta opcja będzie udostępniona, kopie zapasowe będą się automatycznie zapisywały na tę kartę SD.

Ręcznie utwórz kopię zapasową

Klikając utworzysz nową lokalną kopię zapasową.
 


Przechowywanie danych

To ustawienie określa czas, na jaki Dotykačka przechowuje lokalne dane w kasach. Standardowo przechowane są dane z aktualnego i poprzedniego miesiąca (wybór AUTOMATYCZNY). Możesz także ustawić własny okres czasu, ewentualnie przechowywać na urządzeniu wszystkie dane. Starsze dane z kasy są kasowane zawsze po zamknięciu zmiany, dlatego ważne jest regularne zamykanie zmian. Dotykačka przed usunięciem lokalnych danych sprawdza obecność tych samych danych w w chmurze Dotykačka. Dlatego też nie może dojść do usunięcia danych, które nie są jeszcze z jakiegoś powodu zsynchronizowane z chmurą Dotykačka.

Jeśli chcesz wyświetlić na kasie rachunek, który został już usunięty, wyszukaj go w Historii. Kiedy otworzysz go w historii, paragon zostanie automatycznie pobrany do kasy.

Przykład ustawienia:
Jeśli ustawisz okres 1 miesiąca, a aktualnie jest sierpień, w kasie będą dostępne dane od 1 lipca do 31 sierpnia. Następnie 1 września dojdzie do automatycznego usunięcia danych za lipiec. Identycznie zachowują się także inne okresy: 1 dzień = dane z dziś i cały poprzedni dzień.

dulezite_sdeleni_icon

Okres dla przechowania danych określa wielkość bazy danych w kasie. Duża ilość danych w bazie danych może spowodować spowolnienie działania kasy, przede wszystkim w przypadku dużej ilości transakcji. Dlatego też zalecamy pozostawić ustawienia domyślne. Starsze dane są zawsze do dyspozycji w w chmurze Dotykačka.

 


Powiązane kasy

» Dopuszczone od wersji aplikacji Dotykačka 1.229. «

Przyciskiem + DODAJ KASĘ i wprowadź adres IP kasy, z której chcesz przesuwać rachunki. Jeśli na powiązanej kasie wspierana będzie wersja aplikacji Dotykačka, zostanie dodana do spisu. Z kas dodanych na podstawie adresu IP można przesuwać rachunki i je regulować. Powiązane kasy wyświetlą się w Otwartych rachunkach. Pełna procedura przesunięcia rachunku została zaprezentowana w rozdziale Przesunięcie rachunku.

uziv_tip_icon

Adres IP kasy można znaleźć pod kafelkiem Centrum wsparcia w części Ustawienia WiFi. Jeśli kasa jest podłączona kablem, przydzielony adres IP znajdziesz w ustawieniach systemu Android w części Bezprzewodowe podłączenie do sieci » Następny » Ethernet.

dulezite_sdeleni_icon

Powiązane kasy powinny mieć ustawiony stały adres IP, aby np. po ich wyłączeniu lub restarcie się nie zmienił. W razie zmiany adresu IP powiązana kasa będzie niedostępna i zaistnieje konieczność dodania jej pod właściwym adresem. O możliwość ustawienia stałego adresu IP należy się zwrócić do swojego administratora sieci.

Przesuwanie rachunku jest jednokierunkowe, tj. tylko z powiązanych kas.

We wszystkich kasach musi być wersja Dotykački 1.229 i wyższa oraz musi udostępniać tę samą pamięć masową (cloud).

do góry