Ustawienie stałych adresów IP

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Ustawienie stałych adresów IP

Nawigacja:  Przygotowanie kasy > Połączenie z siecią >

dulezite_sdeleni_icon

Niniejsza procedura wskazuje ustawienie stałych adresów IP koniecznych do bezproblemowej komunikacji kasy z terminalem płatności lub innymi urządzeniami w sieci (inna kasa, Wyświetlacz klienta).

Rozdział jest przeznaczony dla techników instalujących terminale płatnicze lub zaawansowanych użytkowników, którzy mają doświadczenie w konfigurowaniu aktywnych elementów sieciowych.

 

Aby urządzenia mogły się ze sobą komunikować, należy upewnić się, że zarówno terminal, jak i kasa fiskalna mają adres IP przypisany na stałe. Jeśli adres IP jednego z tych urządzeń zostanie zmieniony (np. po wyłączeniu lub ponownym uruchomieniu), komunikacja zostanie utracona.

Domyślnie adres IP urządzenia sieciowego jest przydzielany przez serwer DHCP działający na elemencie sieci (routerze) w zakładzie. Dlatego konieczne jest połączenie się z tym routerem i odpowiednie dostosowanie ustawień serwera DHCP, aby przypisać adresy IP tylko z części ustawionego zakresu sieci. Zapewnia to darmowe adresy IP dla kasy fiskalnej i terminala płatniczego, które będą poza zakresem serwera DHCP. Następnie należy podać dane sieci LAN (adres IP routera i maskę sieci).

W celu prawidłowego ustawienia terminala i kasy należy uzyskać dane dostępu do ustawień / konfiguracji routera (adres IP routera, dane użytkownika i hasło do administrowania siecią). Informacje te powinny być dostarczone przez operatora, właściciela obiektu lub administratora odpowiedzialnego za tworzenie sieci zakładu.

 

Podłączenie urządzeń do sieci lokalnej (LAN)

Terminal łączy się z siecią lokalną za pomocą kabla LAN lub bezprzewodowo przez Wi-Fi.

Kasa musi być podłączona do tej samej sieci za pomocą kabla LAN lub połączenia Wi-Fi.

 

-Krok 1: Ustawienia routera

 

-Krok 2: Ustawienia w sieci kasy Dotykačka