Ustawienia języka

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Ustawienia języka

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze >

Aplikacja Dotykačka i usługa Dotykačka w chmurze są dostępne w następujących językach:

Czeski / Polski / Angielski / Niemiecki / Wietnamski / Chiński

Język użyty w chmurze Dotykačka można w prosty sposób zmienić, klikając oznakowanie języka w górnym pasku. Zmiana języka nastąpi natychmiast.

volba_jazyka2_800_edge_dr

 

uziv_tip_icon

Język usługi Dotykačka w chmurze można zmienić także w ustawieniach danych osobowych. Jeśli chcesz zmienić język systemu kasowego, przeczytaj ten rozdział.