Narzędzia analityczne

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Narzędzia analityczne

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Panel zakładek >

Narzędzia analityczne to plik grafów i ważnych informacji z systemu kasowego. Znajdziesz tu graficzne przedstawienie sprzedaży lub też informacje dotyczące ilości magazynowej łącznie z prognozą, kiedy prawdopodobnie dojdzie do wyprzedania towaru. Informacje są podzielone na dwie zakładki:

 

Sprzedaż

W zakładce Sprzedaż znajdziesz kilka grafów z graficznym przedstawieniem sprzedaży. Wykresy wyświetlają dane z poprzednich trzech miesięcy, miesięcy, tygodni i poprzedniego dnia, o ile poniżej nie podano inaczej. Wyświetlane informacje można ograniczyć tylko do wybranej kasy. Znajdziesz tu poniższe wykresy:

Zestawienie sprzedaży wg godziny
Wyświetlane jest w formie mapy z kolorystyką odpowiadającą sprzedaży z ostatnich 4 tygodni. Podsumowanie można eksportować do pliku .pdf.

Liczba pozycji na paragonie

Średnie marże

Ilość wydawanych paragonów w ciągu dnia

Średnia wartość paragonu
Wykres wyświetla średnią danych z wykresu Zysk wg kategorii.

Zysk wg kategorii
Pokazuje najbardziej dochodową kategorię za ostatnie 3 miesiące.

Wysokość tygodniowych utargów
Wyświetla utarg w poszczególnych tygodniach za ostatnie 12 miesięcy.

 

clip0053

clip0186

do góry

Magazyny

Zakładka Magazyny oferuje przegląd poszczególnych produktów z informacjami dotyczącymi średnich sprzedaży za dzień i ilość na magazynie. Na podstawie tych informacji zostaje wyświetlony szacunek za ile czasu towar są wyprzedane. Obliczenie zostaje wykonane na podstawie sprzedaży towaru za ostatnie trzy tygodnie, kiedy to największa waga zostanie podczas obliczenia przypisana ostatniemu tygodniowi. Szacunek wyprzedaży w dniach zostaje odróżniony kolorystycznie (zielona / żółta / czerwona) wg pozostających dni. Na podstawie tej analizy można więc zaplanować nowe zamówienia zakupu towaru.

clip0187

 

poznamka_icon

Narzędzia analityczne są w nieustannym rozwoju. Jest w planach na przykład dodanie możliwości utworzenia grafów wg potrzeb użytkownika.

do góry