Zarządzanie sprzedawcami

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Zarządzanie sprzedawcami

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Ustawienia aplikacji >

Zestawienie utworzonych samodzielnych sprzedawców w kasie. Rachunek użytkownika oznakować jako sprzedawcę w części Zarządzanie użytkownikami. Widoczni są tutaj wszyscy utworzeni sprzedawcy w kasie i można ich usunąć. Po usunięciu rachunek użytkownika traci status samodzielnego sprzedawcy. Sam rachunek użytkownika w kasie pozostanie, zostanie jednak zdezaktywowany. Jeśli zechcesz go znowu użyć, należy go ponownie aktywować w zarządzaniu użytkownikami.

Szczegółowe informacje o samodzielnej sprzedaży w ramach jednej kasy są podane w rozdziale Więcej sprzedawców na jednej kasie.

 

do góry