Wystawione dokumenty

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Wystawione dokumenty

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Panel zakładek > Raport sprzedaży >

Wystawione dokumenty

Zakładka Wystawione dokumenty przedstawia wszystkie wystawione dokumenty. Niniejsze dokumenty można filtrować według różnych parametrów. Na domyślnej stronie, dokumenty są uporządkowane według dni. Każda pozycja jest oznaczona, czy transakcja była zarejestrowana w trybie Fiskalizacji czy nie.

uziv_tip_icon

Dotykačka jest zintegrowana z systemem kamerowym NetRex. Jeśli używasz systemu NetRex, możesz odtworzyć nagranie wideo dla każdego rachunku. Po więcej informacji, patrz rozdział Kamerowy system NetRex.

 

2017-05-29_155954
 

Poprzez wybór z menu rozwijanego Kasa 01 zestawienie ograniczysz tylko do konkretnej kasy. Klikając pole 02 ustawisz okres czasu w jakim chcesz wyświetlić zestawienie. Z menu rozwijanego Filtr typu płatności zestawienie można ograniczyć tylko do wybranej metody płatności.

Przycisk w części 03 wybierzesz kryteria, według których będą się wyświetlać w zestawieniu dokumenty. W przypadku niewybrania żadnego przycisku (patrz obrazek wyżej), lub przy wybraniu wszystkich przycisków wyświetlą się wszystkie wystawione dokumenty. W przypadku wybrania jednego przycisku wyświetlą się tylko wybrane dokumenty, na przykład tylko anulowane dokumenty. W przypadku wybrania dwóch przycisków wyświetlą się dokumenty odpowiadające obu parametrom. Ponowne kliknięcie przycisku anuluje sortowanie.

Liczbę wpisów na stronę wybierzesz klikając w menu 04

W celu przejścia na następną stronę należy kliknąć na numer w stopce strony lub użyć symboli « » 05 w celu przejścia na pierwszą lub ostatnią stronę.

Pole 06 służy do wyszukiwania wystawionego dokumentu lub wpisu na stronie. Każdy raport przy użyciu przycisków można 07 zapisać do tabeli Excel lub formatu .csv.

Klikając przycisk Paragon wyświetlisz szczegóły wybranej transakcji, patrz obrazek niżej. Rachunek zapłacony kartą zawiera również Tytuł przelewu (Numer transakcji) – możesz z łatwością powiązać płatność kartą z kasy z wyciągiem płatności z banku.

vystavene_doklady2_800_edge

do góry


Częściowo zapłacone rachunki

Rachunek można zapłacić tylko częściowo z tym, że reszta zostanie dopłacona później, na przykład w następnym dniu. W takim przypadku zobaczysz w chmurze Dotykačka w raporcie Wystawione dokumenty pod numerem transakcji notatkę Częściowo zapłacono 01. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat transakcji, należy kliknąć przycisk Paragon 01.

castecna_platba_VS_800_edge_no

 

Szczegóły transakcji:

castecna_platba_VS2_800_edge_dr

 

poznamka_icon

Dla procedury, jak zapłacić częściowo (dopłacić) rachunek na systemie kasowym, przeczytaj ten rozdział.

do góry