Utarg

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Utarg

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Panel zakładek > Raport sprzedaży >

Utarg

Kliknij zakładkę Raport sprzedaży wybierz Utarg. Otworzy się strona z wykazem utargu ze wszystkich kas. W widoku domyślnym utarg jest uporządkowany według dni. Każda pozycja jest oznaczona, czy transakcja była zarejestrowana w trybie Fiskalizacji czy nie.

2017-05-29_160159
 

Poprzez wybór z menu rozwijanego Kasa 01 zestawienie ograniczysz tylko do konkretnej kasy. Klikając pole 03 ustawisz okres czasu w jakim chcesz wyświetlić zestawienie.

Przycisk w części 02 służy do wygenerowania zestawienia dziennego, tygodniowego, miesięcznego lub rocznego.

Pole 05 służy do wyszukiwania numeru transakcji lub wpisu na stronie. Każdy raport przy użyciu przycisków można 05 zapisać w formacie Excel, .csv lub .pdf. Przed eksportem danych z kasy do tych formatów, należy zezwolić na odbiór powiadomień w chmurze Dotykačka. Jak to zrobić przeczytasz w tym rozdziale.

W nagłówku i stopce strony znajdziesz linki dla przejścia na następne strony 06. Symbole « » 04 służą do przejścia na pierwszą lub ostatnią stronę. Jeśli w danym okresie są do dyspozycji dane, zamiast numerów stron zostanie wyświetlony zakres czasowy wyświetlanych danych. Poprzez przejście do przodu lub do tyłu poruszasz się w okresach czasowych a wyświetlane dane zawsze odpowiadają wyświetlanemu zakresowi:

clip0175

 

uziv_tip_icon

Wykaz utargu można wyświetlić także bezpośrednio na systemie kasowym w Wykazie utargu.

do góry


Jak system kasowy Dotykačka oblicza zysk?

Zmagazynujesz 10 sztuk produktu za cenę zakupu 10 zł i kolejnych 5 sztuk tego samego produktu za 5 zł. Cena zakupu tego produktu jest obliczana według wzoru:

suma wartości magazynu (125 zł) / suma ilości magazynu (15) = 8,333 zł

8,333 zł jest więc średnią ceną zakupu jednej sztuki produktu. Następnie system oblicza zysk jako sumę średnich cen zakupu, od którego odejmie sprzedane produkty:

cena sprzedaży - średnia cena zakupu = zysk

do góry