Edycja strony mapy stołów

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Edycja strony mapy stołów

Jak edytować stronę mapy stołów?

Jeśli włączysz mapę stołów, będziesz mógł dodawać strony i pojedyncze stoły. Każda strona może zatem przedstawiać część restauracji lub piętro z pokojami (jeśli korzystasz z aplikacji Rezerwacja w trybie hotelowym).

Aby edytować utworzoną stronę, stuknij w nią na mapie stołów. Zobaczysz siatkę, w której możesz dodawać stoły za pomocą przycisku 01. Możesz łatwo dostosować już dodane stoły, po prostu w nie stukając. Dotknij i przytrzymaj dany stół, by go przesunąć. Aby usunąć mapę stołów bądź stronę, wejdź w menu w ustawieniach aplikacji 02 i kliknij w odpowiedni guzik.

clip0201

 

Jak edytować lub usunąć stół?

Kliknij w stół na wybranej stronie mapy stołów by wyświetlić okno dialogowe do edycji jego właściwości, takich jak nazwa, typ lub liczba miejsc. Liczba miejsc jest ważna dla tworzenia rezerwacji. Możesz też usunąć dany stół za pomocą odpowiedniego przycisku.

clip0202

do góry