Instalacja i konfiguracja wyświetlacza klienta 14".

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Instalacja i konfiguracja wyświetlacza klienta 14".

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Ustawienia aplikacji > Wyświetlacz klienta >

Warunkiem dla instalacji i konfiguracji wyświetlacza klienta 14" jest pełne uruchomienie systemu kasowego Dotykačka. Tzn. zainstalowana aplikacja Dotykačka. Wyświetlacz klienta komunikuje się z urządzeniem za pośrednictwem połączenia sieciowego. System kasowy, a także i sam wyświetlacz klienta muszą mieć przypisany adres IP i muszą być nawzajem „widoczni”.

 

Jak zainstalować i uruchomić wyświetlacz klienta 14"?

Wyświetlacza klienta skonfigurujesz w następujący sposób:

1.Instalacja aplikacji Wyświetlacz klienta

2.Konfiguracja wyświetlacza klienta na systemie kasowym

3.Wgranie plików za pośrednictwem chmury Dotykačka.

4.Synchronizacja

 

Instalacja aplikacji Wyświetlacz klienta

1_icon

Rozpakuj i podłącz wyświetlacz klienta. Powinno dojść do jego automatycznego włączenia. Uruchom z pulpitu systemu Android Dotykačka Marketplace i zainstaluj aplikację Wyświetlacz klienta.

2_icon

Uruchom aplikację Wyświetlacz klienta. Wyświetli się okno z wygenerowanym numerem ID. Na podstawie tego numeru system kasowy podłączy się do wyświetlacza klienta. Zapamiętaj ten numer. Za pomocą przycisku USTAW RĘCZNIE (MANUAL CONFIGURATION) można wyświetlić i zmienić adres IP wyświetlacza klienta i port. Te dane zalecamy zmienić tylko zaawansowanym użytkownikom. Standardowo nie trzeba ich zmieniać. Następnie kontynuuj ustawianie wyświetlacza klienta w aplikacji Dotykačka na urządzeniu z system kasowym.

clip0162

 

uziv_tip_icon

Jeśli w twojej sieci działa serwer DHCP, wyświetlacz klienta automatycznie otrzyma adres IP. Po zmianie adresu IP wyświetlacza klienta, dzięki sparowaniu za pomocą numeru ID, kasa będzie mogła go znaleźć.

do góry

Konfiguracja w aplikacji Dotykačka

1_icon

Na systemie kasowy uruchom aplikację Dotykačka i przejdź do zaawansowanych ustawień. Wybierz zakładkę Wyświetlacz klienta. Otworzą się ustawienia dla zaawansowanego wyświetlacza klienta Dotykačka.

2_icon

Kliknij Podłącz rozszerzony wyświetlacz klienta01 i w wyświetlonym oknie wybierz wyświetlacz klienta z odpowiednim numerem ID (patrz poprzedni obrazek). Aktywuj opcję Używaj rozszerzonego wyświetlacza klienta02. W ten sposób masz podłączony do kasy wyświetlacz klienta. Możesz więc kontynuować wgrywaniem plików, które będą się wyświetlały na wyświetlaczy klienta.

clip0036

clip0037

do góry

Wgranie plików

Wybierz, które pliki będą się wyświetlały na wyświetlaczu klienta. Te ustawienia przeprowadzasz w chmurze Dotykačka. Zaloguj się do interfejsu sieciowego Dotykačka w chmurze i postępuj według poleceń w tym rozdziale.

Synchronizacja

Kiedy przygotujesz listę odtwarzania, kliknij opcję Ustaw, 03dojdzie do synchronizacji i wgrania plików. Do kilku sekund (według ilości i rozmiaru plików) obrazki lub video zaczną się wyświetlać na wyświetlaczu klienta. Jednocześnie aktywna będzie opcja Wyświetl ustawienie wyświetlacza. Klikając na tą opcję wyświetlisz ustawienia bezpośrednio na wyświetlaczu klienta. Ustawienia wyświetlą się także, jeśli podczas odtwarzania 3x przytrzymasz palec na wyświetlaczu klienta.

Jeśli nie chcesz na wyświetlaczu klienta wyświetlać logo Dotykački, zdezaktywuj opcję 04. Klikając na obrazek logo możesz je także zmienić.

Screenshot_2017-05-31-18-44-2327

 

uziv_tip_icon

Jeśli chcesz na wyświetlaczu klienta wyświetlać tylko pliki bez informacji o aktualnej transakcji, wykonaj synchronizację a następnie ustaw inny adres IP. Wyświetlacz klienta będzie zawierał już pliki, ale nie będzie dostępny dla wyświetlania aktualnych informacji.

do góry