Ustawienia konta

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Ustawienia konta

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Ustawienia chmury Dotykačka >

Tutaj możesz przeprowadzić m.in. ustawienie danych informacyjnych, włącznie ze zmianą hasła i danych osobowych. Więcej informacji na temat następujących funkcji znajdziesz w poszczególnych rozdziałach.