Co robić w przypadku problemów z drukowaniem?

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Co robić w przypadku problemów z drukowaniem?

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Ustawienia aplikacji > Druk >

dulezite_sdeleni_icon

Uwaga!
O ile posiadasz tylko drukarkę fiskalną, nie dodawaj tej drukarki w panelu Druk w Ustawieniach Aplikacji. W tym panelu dodajemy tylko drukarki niefiskalne!

 

Co robić w przypadku problemów z drukowaniem?

Jeśli paragony lub zamówienia się nie drukują, sprawdź prawidłowe ustawienia i funkcje drukarki. Informacje na ten temat znajdziesz e tym rozdziale. Kontynuuj wybierając sposób podłączenia swojej drukarki:

tp80bt

do góry

Drukarka podłączona za pomocą kabla USB

1.Sprawdź, czy drukarka ma podłączone zasilanie - światełko LED POWER na drukarce się świeci.

2.Wyłącz drukarkę i system kasowy i sprawdź prawidłowe podłączenie kabla USB po obu stronach. Najlepiej kabel USB odłącz i ponownie podłącz. Następnie włącz oba urządzenia.

3.Jeśli masz do dyspozycji inny kabel USB, spróbuj go wymienić.

4.Jeśli z drukarki wychodzi pusty papier, sprawdź, czy rolka z papierem jest umieszczona prawidłową termoaktywną stroną do góry. Kiedy szybko przejedziesz palcem po termoaktywnej stronie, pojawi się czarna linia.

5.W ustawieniach druku w aplikacji Dotykačka drukarkę USB usuń i ponownie dodaj i skonfiguruj.

do góry

Drukarka podłączona za pośrednictwem sieci WiFi

1.Sprawdź, czy drukarka ma podłączone zasilanie - światełko LED POWER na drukarce się świeci.

2.Sprawdź, czy sieć WiFi w Twoim lokalu działa. Spróbuj do sieci WiFi podłączyć inne urządzenie, np. telefon komórkowy.

3.System kasowy i drukarka muszą być podłączone do tej samej sieci WiFi.

4.Zrestartuj router (aktywny element), który utworzy sieć WiFi.

5.Jeśli z drukarki wychodzi pusty papier, sprawdź, czy rolka z papierem jest umieszczona prawidłową termoaktywną stroną do góry. Kiedy szybko przejedziesz palcem po termoaktywnej stronie, pojawi się czarna linia.

6.W ustawieniach druku w Dotykačce drukarkę WiFi usuń i ponownie dodaj i skonfiguruj.

do góry

Drukarka podłączona za pomocą sieciowego kabla LAN (Ethernet)

1.Sprawdź, czy drukarka ma podłączone zasilanie - światełko LED POWER na drukarce się świeci.

2.Sprawdź, czy sieć w Twoim lokalu działa. Spróbuj do sieci podłączyć za pomocą innego urządzenia, np. komputera. Kabel LAN odłącz z drukarki i podłącz do komputera.

3.Jeśli masz do dyspozycji inny kabel LAN, spróbuj go wymienić. Kabel LAN nie może być zakleszczony między drzwiami, jego maksymalna długość to 10 metrów.

4.Kasa i drukarka muszą być podłączone do tej samej sieci, do tego samego routera (aktywnego elementu), który tworzy sieć.

5.Drukarka nie może być podłączona za pomocą kabla LAN bezpośrednio do kasy. Oba urządzenia (kasę i drukarkę) należy podłączyć za pomocą kabla LAN do routera.

6.Zrestartuj router (aktywny element), który tworzy sieć, do którego podłączona jest kasa i drukarka.

7.Jeśli z drukarki wychodzi pusty papier, sprawdź, czy rolka z papierem jest umieszczona prawidłową termoaktywną stroną do góry. Kiedy szybko przejedziesz palcem po termoaktywnej stronie, pojawi się czarna linia.

8.W ustawieniach druku w Dotykačce drukarkę LAN usuń i ponownie dodaj i skonfiguruj.

do góry

Mobilna drukarka Bluetooth

1.Sprawdź, czy drukarka ma podłączone zasilanie -światełko POWER na drukarce się świeci. Drukarka bluetooth standardowo przejdzie po 2 godzinach w tryb oszczędzania. Jeśli nie świeci się żadne światełko LED, włącz drukarkę

2.Podłącz drukarkę do zasilania i całkowicie naładuj baterię.

3.Drukarka musi być sparowana z tabletem. Drukarkę z listy sparowanych urządzeń usuń i sparuj ją z tabletem ponownie. Następnie usuń ją także w ustawieniach druku aplikacji Dotykačka i ponownie usuń i ponownie dodaj i skonfiguruj.

4.Jeśli z drukarki wychodzi pusty papier, sprawdź, czy rolka z papierem jest umieszczona prawidłową termoaktywną stroną do góry. Kiedy szybko przejedziesz palcem po termoaktywnej stronie, pojawi się czarna linia.

do góry