Faktury

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Faktury

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Ustawienia aplikacji >

W tej zakładce udostępnisz i ustawisz własną skalę numeryczną dla numerowania faktur.

uziv_tip_icon

Dla poprawnego wydruku faktur należy dla niektórych drukarek użyć specjalnych ustawień. Patrz tutaj.

 

Możliwość wystawiania faktur

Najpierw należy w systemie Dotykačka włączyć opcję wystawiania faktur. Po wykonaniu tej czynności wyświetlą się kolejne ustawienia. W oknie płatności użyj opcję Wystaw jako fakturę. Dla numerowania faktur można ustawić własną skalę numeryczną, patrz niżej inne opcje.

Informacje o działalności gospodarczej

Uzupełnij dane o swojej firmie, które widoczne będą na wygenerowanych fakturach.

 


Skala numeryczna

Używaj oddzielnej skali numerycznej

Jeżeli chcesz używać własnej numeracji faktur, aktywuj to pole. Jeśli ten wybór jest aktywny, wprowadź w pole Numer faktury początkowy numer do numerowania faktur. Pierwsza wystawiona faktura otrzyma ten numer, a każda następna liczba zwiększy się o jeden. Jeśli ta opcja jest możliwa, numer dokumentu zostanie automatycznie użyty jako numer zmienny na fakturze płatnej przelewem.

Jeśli ta opcja nie jest aktywna, dla faktury zostanie zastosowana taka sama numeracja jak dla pozostałych dokumentów wg tych ustawień.

Numerowanie faktur

Początkowy numer, który zostanie użyty jako numer dla następnej wystawionej faktury.

Jeśli ustawisz wartość np. 201800300, następna faktura zostanie wydrukowana jako dokument z numerem 201800301. (Zalecane ustawienie dla większości działalności: zacząć od wartości 2018XXXXX dla wyznaczenia aktualnego roku i co roku tę wartość zmienić).

W części Prefiks numeru można ustawić własny prefiks do automatycznego numerowania faktur. Numer faktury może składać się z tekstu, roku, miesiąca, dnia i liczby porządkowej np. f201806250012. W polu wystarczy właściwie wpisać zastępcze symbole i znaki, można zastosować następujące:

%Y

4 cyfry roku (2018)

%y

2 cyfry roku (18)

%m

2 cyfry miesiąca (06)

%d

2 cyfry dnia (25)

0-9 a-z A-Z . : ; / # _

dozwolone znaki

Wykorzystane znaki i symbole zastępcze wyświetlić przez kliknięcie pytajnika. Maksymalna długość całej liczby faktury nie może przekroczyć 25 znaków. Takie same możliwości numerowania pozostają do dyspozycji także w przypadku paragonów. Numer, od którego Dotykačka zacznie numerować (czytnik dokumentów), możesz dowolnie zmieniać.

W zależności od umieszczonych symboli zastępczych licznik może być automatycznie resetowany co roku, co miesiąc czy dzień. Jeśli więc do numerowania wykorzystasz symbol zastępczy dla roku + liczbę porządkową, licznik będzie resetowany co roku. Jeśli zastosujesz do numeracji symbol zastępczy dla roku + liczbę porządkową, licznik będzie resetowany co roku. A jeśli zastosujesz również symbol zastępczy dla dnia, na każdy dzień będzie dostępna nowa seria faktur. Każdego dnia liczba porządkowa będzie automatycznie ustawiana na 1. Reset przeprowadza się, klikając opcję Resetować czytnik dokumentów.

clip0161

 

W części Czytnik dokumentów ustaw przy użyciu przycisków numerycznych, uwzględniając liczbę porządkową dokumentu. Liczba cyfr powinna uwzględniać operacyjność. Jeśli w ciągu dnia w firmie wystawia się średnio 560 faktur, ustawić 3 lub lepiej 4 cyfry. Dla faktury zastrzeż więc serię liczbową od 1 do 9999. Pamiętaj jednak, że jeśli w prefiksie użyjesz jeden symbol zastępczy dla roku, seria liczbowa będzie resetowana od kolejnego roku. W tym przypadku konieczna jest seria liczbowa, która wystarczy na cały rok.

Używaj oddzielnej skali numerycznej do zwrotu

Zezwól na własną numerację lub jej zabroń w przypadku anulowania faktury. Możliwości tej numeracji są zgodne z powyższym numerowaniem faktur.

 


Specjalna stopka

Miejsce na własny tekst, który zostanie umieszczony w stopce wygenerowanych faktur.

do góry