Połączenie z siecią

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Połączenie z siecią

W celu prawidłowego funkcjonowania systemu kasowego i urządzeń peryferyjnych, a przede wszystkim drukarek, niezbędne jest stabilne połączenie sieciowe z dostępem do internetu. Niestabilne połączenie sieciowe może powodować nieprawidłowe działanie aplikacji (nieaktualne zestawienia utargu, błędy na wydruku itp.), dlatego zwróć szczególną uwagę na podane zalecenia:

1.Używaj dobrej jakości urządzeń, które tworzą sieć bezprzewodową z dużym zasięgiem.

2.Urządzenie i inne urządzenia peryferyjne (drukarki, wyświetlacz klienta) podłącz do sieci najlepiej za pomocą kabla sieciowego LAN.

3.Nie udostępniaj sieci bezprzewodowej WiFi dla pozostałych użytkowników ( gości restauracji, hotelu itp.).

4.System kasowy i urządzenia peryferyjne muszą być podłączone do tej samej sieci, w celu zapewnienia ich wzajemnej dostępności.

5.Ustaw w przypadku sieci WiFi taki kanał, który będzie się w jak najmniejszym stopniu pokrywać z pozostałymi sąsiednimi sieciami WiFi.

6.Pamiętaj, że drukarki lub wyświetlacz klienta w celu prawidłowej pracy potrzebują przydzielonego stałego wewnętrznego adresu IP.

7.Zabezpiecz urządzenie sieciowe (router) tak, by nie miały do nich dostępu osoby nieupoważnione i nie doszło do zmiany w jego konfiguracji.

8.Upewnij się, by nie doszło do uszkodzenia kabli (nie kładź kabli między drzwiami, na podłodze itp.).

 

poznamka_icon

Nieprawidłowe połączenie z siecią lub niedziałające połączenie internetowe wskazują na następujące problemy z systemem kasowym:

Ceny wszystkich produktów są 99 Złoty.

W Zestawieniach utargu nie ma aktualnych informacji.

Drukarki paragonowe lub kuchenne podłączone bezprzewodowo lub przez kabel sieciowy drukują z błędami, od czasu do czasu lub w ogóle.