Program uruchamiający Dotykačka

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Program uruchamiający Dotykačka

Nawigacja:  Zaczynamy >

Domyślnym środowiskiem po uruchomieniu tabletu jest tzw. Launcher lub program uruchamiający. Jest to interfejs użytkownika pulpitu i aplikacji. Program uruchamiający jednak nie służy tylko jako punkt wyjścia do dostępu do aplikacji kasowych, ale oferuje także inne funkcje:

Lista aplikacji znajdujących się na pulpicie

Szybki dostęp do wszystkich zainstalowanych aplikacji w tablecie

Zmiana rozmiaru wyświetlacza (zmiana rozmiaru tekstu)

Możliwość ochrony dostępu do wszystkich aplikacji i do ustawień programu uruchamiania za pomocą kodu PIN.

 

Ekran programu uruchamiania

clip0129

01 Ekran główny z szybkim dostępem do aplikacji
02 Szybki dostęp do aplikacji Dotykačka Marketplace, w celu instalacji i aktualizacji aplikacji kasowych.
03 Menu główne, lista wszystkich zainstalowanych aplikacji w tablecie
04 Ustawienia programu uruchamiającego

do góry

Ustawienia

Stuknij w ikonę ustawień 04 w prawym dolnym rogu ekranu głównego, aby przejść do dostosowywania programu uruchamiającego.

clip0138

 

Ogólne

Lista wyświetlanych aplikacji
Dotknij, aby wyświetlić zainstalowane aplikacje w tablecie. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz ikonę danej aplikacji, zostanie ona wyświetlona bezpośrednio na pulpicie, zobacz ikonę 01 na ekranie uruchamiania powyżej. Aplikacje nie pojawią się na pulpicie same. Zawsze jednak znajdziesz je na liście wszystkich zainstalowanych aplikacji 03. Tym ustawieniem określasz, które aplikacje mają być wyświetlane na pulpicie tabletu.
 

Widok

Wielkości obrazu
Tutaj wybierasz preferowany rozmiar czcionki - tekstu. Większy tekst oznacza większe czcionki ekranowe, a tym samym lepszą czytelność. Mniejszy tekst natomiast pozwala wyświetlić więcej informacji na ekranie.

 

Liczba kolumn na liście aplikacji
To ustawienie wpływa na liczbę kolumn aplikacji wyświetlanych na pulpicie 01 i w menu głównym 03.
 

Zabezpieczenia

PIN
Ustaw własny kod PIN, aby uniemożliwić pracownikowi dostęp do listy wszystkich aplikacji i ustawień programu uruchamiania. Dzięki temu pracownik będzie mógł uruchamiać tylko aplikacje na pulpicie. To zabezpieczenie jest opisane szczegółowo w następnym rozdziale.

Wymagaj kodu PIN, aby uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji
Jeśli ta opcja jest włączona, musisz wprowadzić ustawiony kod PIN, aby uzyskać dostęp do listy wszystkich aplikacji/menu głównego 03.

Wymagaj kodu PIN, aby uzyskać dostęp do ustawień
Jeśli ta opcja jest włączona, konieczne będzie wprowadzenie ustawionego kodu PIN, aby uzyskać dostęp do ustawień programu uruchamiającego 04.

 

dulezite_sdeleni_icon

Zdecydowanie odradzamy instalowanie aplikacji stron trzecich. W przeciwnym wypadku tablet może zostać przeciążony i spowolniony. Ponadto zaleca się ponowne uruchomienie ekranu dotykowego co najmniej raz w tygodniu, aby zapewnić dobry stan systemu.

do góry