Druk raportów i zamknięć

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Druk raportów i zamknięć

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Ustawienia aplikacji > Druk > Ustawienie zadań drukowania >

Opcje druku raportów i zamknięć

Ustawienie druku

Ustawienie druku paragonów

Sprzedawca

Jeśli tutaj zostanie wybrany konkretny sprzedawca, niniejsze zadanie drukowania będzie do dyspozycji tylko dla tego sprzedawcy. Ma to również zastosowanie w przypadku, gdy jedną kasę użytkuje więcej samodzielnych sprzedawców. W ten sposób dla każdego można ustawić własne zadania drukowania.

Język wydruku

Ustaw, w jakim języku chcesz drukować raporty i zamknięcia. Jeśli zmienisz język, pamiętaj, że produkty będą podane w oryginalnym języku (z oryginalnymi nazwami). To ustawienie ma wpływ na treść na paragonie i raporty oprócz nazw sprzedawanych pozycji.

Liczba kopii

Wprowadź ile razy chcesz wydrukować każde zamknięcie. Wartość domyślna to 1.

Zastosuj mniejszą czcionkę

Zaznaczenie tej opcji będzie oznaczało drukowanie raportów mniejszą czcionką. Dla tej czcionki można ustawić w ustawieniach drukarki inną ilość znaków w wierszu niż dla standardowej czcionki.

Sygnał

Jeżeli drukarka taką opcję obsługuje i ta opcja jest aktywna, podczas wydruku drukarka wyda ostrzeżenie dźwiękowe.

Automatycznie drukuj raport dobowy

Po aktywacji tej opcji zostanie automatycznie wydrukowany wykaz utargu (zamknięcie) za aktualną zmianę. Druk zostanie wykonany zawsze po zamknięciu kasy.

Dane drukowane

Dane drukowane

Klikając zaznaczysz, jakie dane i informacje chcesz wydrukować na zamknięciu. Wszystkie aktywne pozycje z listy zostaną wydrukowane na raporcie.

Druk sprzedaży

Zaznacz, jakie zestawienia sprzedaży chcesz wraz z zamknięciem wydrukować.

Druk zysków

Zaznacz, jakie zestawienia zysków (utargu) chcesz wraz z zamknięciem wydrukować.

do góry