Podłączenie i konfiguracja terminala płatniczego

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Podłączenie i konfiguracja terminala płatniczego

Nawigacja:  Przygotowanie kasy > Urządzenia zewnętrzne >

W tym rozdziale znajdziesz ogólną procedurę konfiguracji i podłączenia standardowego terminala płatniczego do systemu kasowego. Przed użytkowaniem terminala płatniczego należy zainstalować i poprawnie skonfigurować sterownik terminala płatniczego w kasie. System kasowy Dotykačka jest kompatybilny tylko z wybranymi terminalami.

Dla prawidłowego funkcjonowania terminala płatności w kasie dotykowej musi już działać aplikacja Dotykačka i kasa podłączona do sieci komputerowej, w przeciwnym razie sterownik terminalu płatności nie będzie pracować.

Dotykačka wspiera terminale płatnicze SumUp i Elavon.