Używanie asystenta tel.

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Używanie asystenta tel.

Nawigacja:  Asystent telefoniczny >

Jeżeli poprawnie sparowałeś asystenta telefonicznego z kasą, podczas każdego połączenia, wyświetli się na systemie kasowym powiadomienie. Na podstawie numeru telefonu, system Dotykačka, odnajdzie w bazie przydzielone konto klienta i przypisze go do właśnie otwartego rachunku.

 

Jak działa Asystent telefoniczny?

Klient zadzwoni na twój numer komórkowy, którego używasz dla przyjmowania zamówień. Telefon jest połączony z internetem i jest na nim zainstalowana aplikacja Asystent telefoniczny sparowana z kasą, która jest także podłączona do internetu.

Na systemie kasowym Dotykačka, podczas połączenia, wyświetli się okno informujące o przychodzącej rozmowie. Jeżeli system nie odnajdzie w bazie konta klienta w aplikacji Dotykačka na podstawie tego numeru, przyciskiem + DODAJ KLIENTA utworzysz nowe konto klienta z tym numerem:

Screenshot_2017-05-02-15-24-36

 

Jeżeli system rozpozna numer telefonu, wyświetli się konkretne konto klienta. Przyciskiem WYBIERZ KLIENTA otworzysz rachunek i możesz bezpośrednio zacząć przypisywać zamawiane produkty. Klikając REZERWUJ STÓŁ, otworzysz aplikację Rezerwacja i będziesz w stanie na danego klienta dokonać rezerwacji stołu. Przyciskiem ZIGNORUJ okno z przychodzącą rozmową zamkniesz bez żadnych operacji.

Screenshot_2017-05-02-17-27-39

 

Jeśli w trakcie połączenia przychodzącego masz akurat otwarty rachunek, zobaczysz też przycisk WYBRAĆ KLIENTA DO NOWEGO ZAMÓWIENIA. Dotknij tego przycisku, aby zaparkować aktualny i utworzyć nowy, pusty rachunek z klientem dopisanym przez połączenie.

Zaparkowany rachunek znajdziesz w otwartych rachunkach. Jeśli naciśniesz przycisk WYBIERZ KLIENTA, klient zostanie przypisany bezpośrednio do aktualnie nabijanego rachunku.

clip0259

 

poznamka_icon

Asystent telefoniczny działa zawsze tylko z jednym systemem kasowym, z którym jest sparowany. Możesz użyć kilku asystentów telefonicznych dla różnych kas. Ilość asystentów nie jest ograniczona. Dla numeru telefonu bierze się pod uwagę również spacje między cyframi.

do góry