Stosowanie tary

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Stosowanie tary

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Główne menu i sprzedaż >

Dotykačka umożliwia stosowanie tary wraz z ich zachowaniem w pamięci dla ponownego użycia.

Jeśli chcesz używać tary, należy udostępnić tę opcję w Ustawieniach aplikacji, patrz ten rozdział. Aby tary działały, należy prawidłowo podłączyć do kasy wspieraną wagę. Procedurę podłączenia wagi opisano w rozdziale Podłączenie wag.

clip0237
 

Użycie tary podczas sprzedaży produktu na wagę.

1_icon

Utwórz produkt na wagę i w zakładce Cena zaznacz opcję Wymagaj wprowadzenie ilości (ważona il.).

tara1_800_edge_dr

 

2_icon

Na wadze przygotuj opakowanie (talerz, miskę, itp.), którego wagę będziesz chciał odliczyć od wagi produktu.

3_icon

W momencie wybrania produktu automatycznie pojawi się okno dla wprowadzenia ilości.

tara_3b_800_edge_no

 

4_icon

W tym oknie, pod nazwą Tary kliknij na Dodaj nowe.

5_icon

W następnym oknie Dodaj tarę wybierz nazwę tary 01. Waga tary zostanie automatycznie uzupełniona. Kliknij na OK 02.

tara_5_800_edge_no

 

6_icon1

Od tego momentu masz tarę przygotowaną dla odliczania od wagi produktu. Bezpośrednio możesz do opakowania (w tym przypadku talerz) dodać produkt na wagę i odliczyć tarę, klikając na jej nazwę 03. Otrzymana wartość to masa samego produktu 04.

tara_6_800_edge_no1

tara_7_800_edge_no

 

7_icon

Wynikiem obliczenia jest także adekwatna cena. W tym przypadku jednostką była masa ustawiona na 1 kg, a cena za jednostkę na 172,50, więc za 0,063 kg wynikiem jest 108,68 CZK.

tara_10_800_edge_dr

 

uziv_tip_icon

Tara zostanie zapisana, możesz jej użyć podczas każdej następnej sprzedaży.

do góry


 

Jeśli nie masz przy produkcie zaznaczonej opcji Wymaga wprowadzenie ilości (ważona il.), możesz używać tary dodatkowo także po przypisaniu produktu klikając ikonkę dla edycji przypisanego produktu. Ikonki wyświetlą się po kliknięciu naliczonego produktu.

tara_8_800_edge_dr_no

 

Na następnym obrazku kliknij Ilość, wyświetlą się wszystkie zapisane tary. Klikając wybierzesz tę, którą chcesz odjąć od przypisanego produktu.

tara_9_800_edge_dr_no

 

Zapisane tary usuniesz, klikając ikonkę kosza na ekranie Ilość.

do góry