Integracja

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Integracja

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Panel zakładek >

Pod tą zakładką znajduje się zestawienie usług stron trzecich, które obsługuje Dotykačka. Ich dostępność zależy jednak od zakupionej licencji Dotykački.

Informacje o wszystkich usługach, które obsługuje Dotykačka i z którymi jest zintegrowana, można znaleźć w oddzielnym rozdziale. Usługi i rozbudowa.