Happy hours

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Happy hours

Nawigacja:  Dotykačka w chmurze > Panel zakładek > Cena >

icon_happyhours

» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLETNEJ i NIEOGRANICZONEJ. «

Happy Hours umożliwiają tymczasowe ustawienie innej ceny, zamiast standardowej ceny produktu. Inna cena będzie ważna w ustawionym przedziale czasowy, określonym przez dwie daty, dniem w tygodniu i godziną. Jeśli chcesz aktywować cenę promocyjną tylko na podstawie daty, użyj prostszej funkcji Plan cenowy.

Przykład wykorzystania Happy Hours:

W miesiącu marcu oferujesz promocję, kiedy sprzedajesz konkretny produkt w każdy weekend za niższą cenę. Od kwietnia produkt będzie ponownie sprzedawany za cenę standardową.

 

Jak ustawić tymczasowo inną cenę?

1_icon

W aplikacji Dotykačka w chmurze przejdź na zakładkę Cena 01 i w prawo na górze kliknij niebieski przycisk + Dodaj 02. Przyciskiem 03 można eksportować utworzone reguły do pliku .csv i później je zaimportować.

clip0176
 

2_icon

Na zakładce Happy Hours 01 wybierz produkt, w związku z którym chcesz tymczasowo zmienić cenę a przy pomocy przycisku 02 dodaj go na prawą stronę. Następnie edytuj regułę (promocję).

happy1
 

3_icon

Wprowadź Nazwę promocji 03, z menu rozwijanego Kasa 04 wybierz kasę, na której promocja ta będzie aktywna i w oknie 05 ustaw czas trwania promocji. W celu ustawienia daty początkowej i końcowej, przełącz przełącznik do pozycji ON.

W części 05 także wyszczególnij w jakich dniach i w jakim przedziale czasowym obowiązuje reguła. Ustawienie zegara jest zawsze dwustopniowe, dla godziny i minut osobno.

Wpisz cenę i za pomocą przycisku Zapisz 07 zapisz promocję. Cenę można wprowadzić w części 06 lub dokładnie w złotówkach lub wystarczy w pole Zwiększenie/zmniejszenie w % wpisać wartość rabatu lub wzrost ceny w procentach, np. -20. Odpowiednia cena w złotówkach zostanie automatycznie doliczona.

Przyciskiem 08 można zaimportować wcześniej wyeksportowane reguły, patrz poprzedni krok.

W ustawionym przedziale czasowym, na wybranym systemie kasowym cena automatycznie dostosuje się reguły. Poza wyznaczonym przedziałem czasowym, cena produktu zostanie automatycznie przywrócona do pierwotnej wartości.

 

poznamka_icon

W przypadku kilku reguł w tym samym czasie, obowiązuje zawsze ta reguła, która ma ustawioną niższą cenę produktu.

do góry


Jak zmienić lub usunąć utworzoną regułę?

W zakładce Cena są wyświetlone wszystkie utworzone reguły dla cen promocyjnych. Za pomocą przycisku Szczegoly 01 edytujesz wybraną regułę. Za pomocą przycisku 02 usuniesz regułę.

Ceny

do góry