Druk etykiet cenowych

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Druk etykiet cenowych

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Ustawienia aplikacji > Druk > Ustawienie zadań drukowania >

Opcje druku metek

Dotykačka umożliwia druk etykiet cenowych na standardowej termodrukarce. To ustawienie obowiązuje dla drukarki bonującej, która jest podłączona do systemu kasowego.

Ustawienie druku

Ustawienie druku metek

Sprzedawca

Jeśli tutaj zostanie wybrany konkretny sprzedawca, niniejsze zadanie drukowania będzie do dyspozycji tylko dla tego sprzedawcy. Ma to również zastosowanie w przypadku, gdy jedną kasę użytkuje więcej samodzielnych sprzedawców. W ten sposób dla każdego można ustawić własne zadania drukowania.

Język wydruku

Ustaw, w jakim języku chcesz drukować etykiety cenowe. Jeśli zmienisz język, pamiętaj, że produkty na etykietach cenowych będą podane w oryginalnym języku (z oryginalnymi nazwami). To ustawienie dotyczy treści na etykiecie cenowej oprócz nazw sprzedawanych pozycji.

Liczba kopii

Wprowadź, ile razy chcesz wydrukować każdą etykietę cenową. Wartość domyślna to 1. Liczbę kopii można jednak ustawić bezpośrednio podczas wyboru etykiet do druku.

Zastosuj mniejszą czcionkę

Zaznaczenie niniejszej opcji będzie oznaczać drukowanie faktur mniejszą czcionką. Do tej czcionki w ustawieniach drukarki można ustawić odmienną liczbę znaków na wiersz niż dla zwykłej czcionki.

Sygnał

Jeżeli drukarka taką opcję obsługuje i ta opcja jest aktywna, podczas wydruku drukarka wyda ostrzeżenie dźwiękowe.

do góry