Podłączenie drukarki POSNET

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Podłączenie drukarki POSNET

Nawigacja:  Przygotowanie kasy > Podłączenie drukarek fiskalnych >

dulezite_sdeleni_icon

Uwaga!
O ile posiadasz tylko drukarkę fiskalną, nie dodawaj tej drukarki w panelu Druk w Ustawieniach Aplikacji. W tym panelu dodajemy tylko drukarki niefiskalne!

 

By drukarka fiskalna komunikowała się z systemem kasowym, należy ją poprawnie ustawić. Poniżej znajdziesz instrukcję konfiguracji dla drukarki POSNET. Ustawień dokonujesz bezpośrednio w menu konfiguracyjnym drukarki. Następnie, według interfejs drukarki, ustaw sterownik drukarki fiskalnej, który zainstalowałeś do systemu kasowego.

Drukarkę fiskalną POSNET podłączysz do systemu kasowego za pomocą kabla USB, dlatego jej ustawienie jest bardzo proste.

 

Ustawienia drukarki

1_icon

Włącz drukarkę fiskalną wybierając przycisk C 03. Otwórz menu za pomocą przycisku OK 01. Pozycję wybierasz przy pomocy przycisków 02, wybór lub ustawienie potwierdzasz przyciskiem OK 01. Wstecz dostaniesz się zawsze za pomocą przycisku C 03. W ten sposób poruszaj się po menu drukarki i przeprowadź niezbędne ustawienia opisane w następnym kroku.

clip0017

 

2_icon

Przejdź do menu 2 Konfiguracja » 1 Parametry ogólne » 7 Funkcje komunik. i w tej części ustaw następujące pozycje:

7 Funkcje komunik.

1 Interfejs PC

Interfejs

USB

 

Protokół

POSNET

 

Strona kodowa

Mazovia

clip0028

 

3_icon

Teraz drukarkę podłącz za pomocą kabla USB do urządzenia. Możesz użyć każdego portu USB za wyjątkiem portu oznaczonego USB/OTG. Podczas pierwszego podłączenia drukarki do urządzenia, pojawi się komunikat. Zaznacz opcję Używaj domyślnie dla tego urządzenia USB i kliknij OK. System kasowy zapamięta zapisane ustawienia i podczas następnego podłączenia, komunikat się już nie wyświetli. Następnie kontynuuj ustawienia sterownika na systemie kasowym.

clip0018

do góry


Ustawienia sterownika

1_icon

Na ekranie głównym systemu kasowego otwórz sterownik Drukarka fiskalna PL. Pojawi się okno z ustawieniami.

clip0014

 

2_icon

Wybierz ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu. 01 w górnej części po prawej stronie. Otworzysz ustawienia dla komunikacji z drukarką.

clip0015

 

3_icon

Poszczególne opcje ustaw według niżej podanej tabelki.

Drukarka fiskalna PL

Producent drukarki

Wybierz producenta swojej drukarki.

Sposób podłączenia

USB

 

4_icon

Poprawne ustawienia zweryfikujesz za pomocą wydruku bezpośrednio ze sterownika drukarki fiskalnej. Wróć do ekranu ustawień sterownika (patrz obrazek wyżej) i kliknij na jeden z przycisków Druk raportów - RAPORT ZMIANY lub RAPORT DZIENNY. Jeżeli drukarka wydrukuje zestawienie, masz wszystko ustawione prawidłowo.

 

dulezite_sdeleni_icon

Jeśli drukarka fiskalna nie drukuje, sprawdź poprawne ustawienie komunikacji, podłączenie kabla USB i przejdź przez wyżej podane kroki jeszcze raz. Spróbuj też drukarkę wyłączyć i włączyć ponownie.

 

poznamka_icon

Po podłączeniu drukarki fiskalnej i weryfikacji, czy drukarka komunikuje się z kasą dotykową, przeczytaj ten rozdział, w którym znajdziesz zalecane ustawienia aplikacji kasowej Dotykačka w celu poprawnej fiskalizacji i sprzedaży towaru.

Do jednej drukarki fiskalnej można podłączyć więcej tabletów. Instrukcje znajdziesz w tym rozdziale.

do góry