Podłączenie za pośrednictwem kabla USB

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Podłączenie za pośrednictwem kabla USB

Nawigacja:  Przygotowanie kasy > Podłączenie drukarek fiskalnych > Podłączenie drukarki NOVITUS >

Drukarka fiskalna NOVITUS komunikuje się z urządzeniem także za pośrednictwem sieci LAN.

Ustawienia drukarki przez USB

1_icon

Włącz drukarkę fiskalną. Otwórz menu za pomocą przycisku OK 01. Pozycję wybierasz przy pomocy przycisków 02, wybór lub ustawienie potwierdzasz przyciskiem OK 01. Wstecz dostaniesz się zawsze za pomocą przycisku C 03. Za pomocą tych przycisków ustaw drukarkę wg kroków opisanych poniżej.

clip0012

 

2_icon

Przejdź do menu 2 Ustawienia » 2.2 Konfiguracja » 2.2.2 Komunikacja w tej części ustaw następujące pozycje:

Komunikacja

Protokół komunikacji

NOVITUS

 

Monitory komunikacji

COM3 i COM4

 

 

Ustawienia portów » PC

RS232:Prędkość

9600

 

RS232:Kontrola komuni.

Brak

Strona kodowa

ISO 8859-2

Strona kodowa zapisu

ISO 8859-2

TCP:Nr portu

6001

TCP:Filtr MAC

00-00-00-00-00-00

 

Ustawienia portów » PC2

RS232:Prędkość

9600

Ustawienia takie same jak PC, tylko TCP:Nr portu to 6002.

RS232:Kontrola komuni.

Brak

Strona kodowa

ISO 8859-2

Strona kodowa zapisu

ISO 8859-2

TCP:Nr portu

6002

TCP:Filtr MAC

00-00-00-00-00-00

 

Połączenia portów

COM3 (USB)

1 PC

 

COM4 (USB)

2 PC2

3_icon

Zrestartuj drukarkę. Wyłącz drukarkę, poczekaj póki nie zgaśnie wyświetlacz a następnie włącz drukarkę ponownie.

 

W tym momencie, Twoja drukarka powinna być ustawiona poprawnie. W celu kontroli zalecamy wydrukować zestawienie ustawień drukarki z menu 2 Ustawienia » 2.2 Konfiguracja » 2.2.9 Drukuj i sprawdzić ustawione dane. Następnie kontynuuj ustawienia sterownika na systemie kasowym.

do góry


Ustawienia sterownika

1_icon

Na ekranie głównym systemu kasowego otwórz sterownik Drukarka fiskalna PL. Pojawi się okno z ustawieniami.

clip0014

 

2_icon

Wybierz ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu. 01 w górnej części po prawej stronie. Otworzysz ustawienia dla komunikacji z drukarką.

clip0015

 

3_icon

Poszczególne opcje ustaw według niżej podanej tabelki.

Drukarka fiskalna PL

Producent drukarki

Wybierz producenta swojej drukarki.

Sposób podłączenia

USB

 

4_icon

Poprawne ustawienia zweryfikujesz za pomocą wydruku bezpośrednio ze sterownika drukarki fiskalnej. Wróć do ekranu ustawień sterownika (patrz obrazek wyżej) i kliknij na jeden z przycisków Druk raportów - RAPORT ZMIANY lub RAPORT DZIENNY. Jeżeli drukarka wydrukuje zestawienie, masz wszystko ustawione prawidłowo.

 

dulezite_sdeleni_icon

Jeśli drukarka fiskalna nie drukuje, sprawdź poprawne ustawienie komunikacji, podłączenie kabla USB i przejdź przez wyżej podane kroki jeszcze raz. Spróbuj też drukarkę wyłączyć i włączyć ponownie.

 

poznamka_icon

Po podłączeniu drukarki fiskalnej i weryfikacji, czy drukarka komunikuje się z kasą dotykową, przeczytaj ten rozdział, w którym znajdziesz zalecane ustawienia aplikacji kasowej Dotykačka w celu poprawnej fiskalizacji i sprzedaży towaru.

Do jednej drukarki fiskalnej można podłączyć więcej tabletów. Instrukcje znajdziesz w tym rozdziale.

do góry