Obecność

<< Kliknij, aby wyświetlić zawartość >>

Obecność

Nawigacja:  Obsługa aplikacji systemu kasowego > Raporty >

W tym raporcie można znaleźć zestawienie listy obecności pracowników. Dane w zestawieniu są pobierane z prostego systemu obecności, który oferuje Dotykačka. Dostępność listy obecności jest zależna od zakupionej licencji Dotykački. Zestawienie można wyświetlić lub wydrukować dla wybranego okresu lub pracownika.

clip0232

 

poznamka_icon

Raport obecności możesz również znaleźć w Administracji zdalnej.

do góry